Gå til sidens indhold

SOP_STARTDATO

Langt navn

Start dato for pension

Generel Beskrivelse

Startdato.

Dato for første pensionstilkendelse.

Detaljeret beskrivelse

PENSIONISTER MED OPRINDELIG STARTDATO FØR JAN. 1992=999999 PENSIONISTER MED OPRINDELIG STARTDATO 1.JAN.1992=ÅR,MD,DAG Pensionister med oprindelig startdato efter 1.jan. 1992= år, md, dg FRA 1.JAN.1992 KAN PENSIONSSYSTEMET IKKE UDREGNE PENSIONSBELØBET FØR FELTET STARTOPR ER UDFYLDT. DETTE SKULLE FORBEDRE KODENS VALIDITET SÅ MEGET AT TILGAN- GEN TIL PENSIONSSYSTEMET KAN AFGRÆNSES PR. KALENDERÅR.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel