Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: AKM

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1976 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1976 31/12/1976 Ja
25/02/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret 31/12/1977 31/12/1990 Ja
07/02/2017 Fejl fra DST udbedret I AKM_DEF13 - 1991-2015 er der for årene 1991 til 2014 lagt en version 2 ind. Forskellen på version 1 og 2 er, at mellem 15 og 30 tusinde personer med negativt oveskud af selvstændig virksomhed efter nettokapitalindkomster ved en fejl er blevet placeret som efterlønnere i klassifikationsvariablene BESKST13 og SOCIO13. Størstedelen skulle være placeret som selvstændige og resten som pensionister og lønmodtagere. Det har også betydning for disse personers branche og DISCO- koder. NACE_13, NACE_DB07_13, DISCO_ALLE_INDK_13, DISCO08_ALLE_INDK_13 og VIRKF_13 er ligeledes blevet rettet. AKM_DEF13 for 2015 er inklusiv ovenstående rettelse. 31/12/1991 31/12/2015 Nej
09/02/2017 Fejl fra DST udbedret For år 2004 er der i version 2 fejl i fordelingen af selvstændige efter hvor mange ansatte de har i deres virksomhed- SOCIO13 in(111,112,113,114) 31/12/2004 31/12/2004 Ja
15/11/2017 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2016 31/12/2016 Ja
28/11/2018 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2017 31/12/2017 Ja
15/02/2019 Kvalitetsforbedret kildedata Historisk opdatering - årsag ikke registreret 31/12/2014 31/12/2017 Ja
21/11/2019 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2018 31/12/2018 Ja
04/12/2020 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2019 31/12/2019 Ja
03/12/2021 Planlagt opdatering med ny periode Opdateret med 2020-data 31/12/2020 31/12/2020 Ja
28/11/2022 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja