SYGL - Sygesikring År
2005
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2005
AAR AAR Registerår
ANTREC ANTREC Antal records 2005
BARNMAK BARNMAK Barnemarkering 2005
PNR PNR Personnummer 2005
SIKGRUP SIKGRUP Sikringsgruppe 2005
SPEC4 SPEC4 De 4 første af 6-cifret ydelse 2005
SUMBRU SUMBRU Bruttohonorar 2005
SUMYDL SUMYDL Antal ydelser 2005