Gå til sidens indhold

SIKGRUP

Langt navn

Sygesikringsgruppe

Generel Beskrivelse

SIKGRUP angiver den sygesikringsgruppe, som personen, der modtager ydelse fra lægen mv., tilhører.

Detaljeret beskrivelse

I sygesikringsgruppe 1 ydes lægehjælpen, herunder speciallægehjælp, gratis, mens der er en vis egenbetaling i sygesikringsgruppe 2. Gruppe 1 sikrede skal på forhånd vælge en læge i området. For at skifte læge skal der betales et gebyr. Den almene læge skriver en henvisning til en bestemt speciallæge, hvis det er nødvendigt. Gruppe 2 sikrede kan frit vælge læge og speciallæge. Der er et mindre antal øvrige sikringsgrupper, f.eks. for værnepligtige og institutionsbeboere.

I hele perioden har der været en stigning i antallet af sikrede i SIKGRUP='1' og et fald i antallet af sikrede i SIKGRUP='2'

I 2011 var 99,4 pct. af de sygesikrede i sygesikringsgruppe '1', hvor lægehjælp normalt ydes uden betaling. 0,5 pct. af de sygesikrede er i sygesikringsgruppe '2', hvor sikrede betaler en del af udgiften. Antallet af gruppe 2 sikrede var mindre end 28.000 personer i 2011. Kun 0,1 pct. af de sikrede er i de øvrige sygesikringsgrupper.

Værdisæt

D280450.TXT_SIKRGRP - Sygesikringsgruppe
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2005 X Uoplyst
01-01-2005 0 Tidligere selvstændigt registrerede børn
01-01-2005 1 Sikringsgruppe 1, læge mv. uden betaling
01-01-2005 2 Sikringsgruppe 2, læge mv. mod betaling
01-01-2005 4 Institutionsanbragte, plejehjem mv.
01-01-2005 5 Sikrede er værnepligtig (3 md. el. mere)
01-01-2005 6 Institutionsbeboer
01-01-2005 7 Sikrede har bopæl i udlandet
01-01-2005 8 Uoplyst
01-01-2005 9 Afdød