Gå til sidens indhold

Sygesikringsstatistik

Beskrivelse

Data modtages årligt fra CSC Scandihealth. Der modtages 2 datasæt: Et med oplysninger om alle sygesikringsydelser givet af læger mv, og et med oplysninger om hele befolkningens fordeling på sygesikringsgrupper (opgjort i oktober). Fra Sygesikringens forhandlingsudvalg hentes herudover årligt tekstregisteret(takstkataloget), der til hvert af sygesikringens mange specialer knytter en tekst. Dette benyttes bla. til at definere nye kontakter.

I PSD findes 4 tabeller: Den detaljerede SSR_SYGESIK med ca. 100 mill. observationer pr. år. Der kan optræde observationer på ældre personer, som ikke er i befolkningen i tællingsåret (sene indberetninger på personer som er døde i tidligere år). Fra 92-års alderen er der på hvert alderstrin mellem 0,5 og 4 pct. flere personer i registret end i befolkningen det pågældende år. De 2 aggregerede tabeller, SSR_KONTAKT og SSR_HONORAR, hvor der er sket en aggregering på det 2-cifrede specialeniveau. Disse 2 tabeller vil kunne producere langt størstedelen af den almindelige statistik. En særlig tabel med oplysninger om sikringsgruppe, SSR_SIKRINGSGRUP.

Endvidere findes en række kode-teksttabeller.

Der findes ingen delopgaver under Sygesikringsstatistik

Variable