AMRTN - Arbejdsmarkedsregnskab med timenormering År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ALDER_AMR ALDER_AMR Alder ultimo måneden
AMR_KILDE_KODE AMR_KILDE_KODE Kode for datakilden til input data 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BOPAEL_ADGANGSADRESSE BOPAEL_ADGANGSADRESSE Adgangsadresse for bopæl ultimo november 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BOPAEL_ENHEDSADRESSE BOPAEL_ENHEDSADRESSE Enhedsadresse for bopæl ultimo november 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BOPAEL_KOM_KODE BOPAEL_KOM_KODE Kommunekode for bopælen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOED_DAG FOED_DAG Fødselsdato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FRAVAER_BESK_KODE FRAVAER_BESK_KODE Midlertidigt fraværende fra beskæftigelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FRA_DATO FRA_DATO Fra dato, dvs. dagen hvor tilstanden starter. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IE_TYPE IE_TYPE Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IMPUTERET_JOB_KORT_FRAVAER IMPUTERET_JOB_KORT_FRAVAER Imputeret job for lønmodtagere hvor fraværsperioden er af kort varighed (max. 45 dage). 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I_BEFOLKNINGEN_KODE I_BEFOLKNINGEN_KODE I befolkningen på referencetidspunktet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KILDE_KODE KILDE_KODE Entydig kode for dataindberettere 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOEN KOEN Køn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OPR_LAND OPR_LAND Oprindelsesland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRIMAER_STATUS_KODE PRIMAER_STATUS_KODE Kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE Socioøkonomisk status 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
STOETTE_BESK_KODE STOETTE_BESK_KODE Støttet beskæftigelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILSTAND_GRAD_AMR TILSTAND_GRAD_AMR Tilstandsgrad for arbejdsmarkedstilstanden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILSTAND_KODE_AMR TILSTAND_KODE_AMR Tilstandskode i AMR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILSTAND_LAENGDE_AAR TILSTAND_LAENGDE_AAR Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILSTAND_LAENGDE_DAGE TILSTAND_LAENGDE_DAGE Antal dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILSTAND_LAENGDE_MDR TILSTAND_LAENGDE_MDR Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TILSTAND_TIMER_MDR TILSTAND_TIMER_MDR Antal timer i måneden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIL_DATO TIL_DATO Til dato, dvs. dagen hvor tilstanden slutter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIME_IMPUT_KODE TIME_IMPUT_KODE Kode der angiver imputeringsmetode for lønmodtagere. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UDD_BESK_KODE UDD_BESK_KODE Kode der angiver om man både er beskæftiget og igang med en uddannelse. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION_NR VERSION_NR Version 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018