AMRTN - Arbejdsmarkedsregnskab med timenormering År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ALDER_AMR ALDER_AMR   Alder ultimo måneden
AMR_KILDE_KODE AMR_KILDE_KODE   Kode for datakilden til input data 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BOPAEL_ADGANGSADRESSE     Ingen label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BOPAEL_ENHEDSADRESSE     Ingen label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BOPAEL_KOM_KODE BOPAEL_KOM_KODE   Kommunekode for bopælen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FOED_DAG FOED_DAG FOED_DAG Fødselsdato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FRAVAER_BESK_KODE FRAVAER_BESK_KODE FRAVAER_BESK_KODE Midlertidigt fraværende fra beskæftigelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FRA_DATO FRA_DATO   Fra dato, dvs. dagen hvor tilstanden starter. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IE_TYPE IE_TYPE IE_TYPE Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPUTERET_JOB_KORT_FRAVAER IMPUTERET_JOB_KORT_FRAVAER   Imputeret job for lønmodtagere hvor fraværsperioden er af kort varighed (max. 45 dage). 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I_BEFOLKNINGEN_KODE I_BEFOLKNINGEN_KODE   I befolkningen på referencetidspunktet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KILDE_KODE KILDE_KODE   Entydig kode for datakilden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KOEN KOEN KOEN Køn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPR_LAND OPR_LAND OPR_LAND Oprindelsesland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PNR PNR PNR Personnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRIMAER_STATUS_KODE PRIMAER_STATUS_KODE PRIMAER_STATUS_KODE Kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE Socioøkonomisk status 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
STOETTE_BESK_KODE STOETTE_BESK_KODE STOETTE_BESK_KODE Støttet beskæftigelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILSTAND_GRAD_AMR TILSTAND_GRAD_AMR TILSTAND_GRAD_AMR Tilstandsgrad for arbejdsmarkedstilstanden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILSTAND_KODE_AMR TILSTAND_KODE_AMR TILSTAND_KODE_AMR Tilstandskode i AMR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILSTAND_LAENGDE_AAR TILSTAND_LAENGDE_AAR   Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILSTAND_LAENGDE_DAGE TILSTAND_LAENGDE_DAGE   Antal dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILSTAND_LAENGDE_MDR TILSTAND_LAENGDE_MDR   Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TILSTAND_TIMER_MDR TILSTAND_TIMER_MDR   Antal timer i måneden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TIL_DATO TIL_DATO   Til dato, dvs. dagen hvor tilstanden slutter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TIME_IMPUT_KODE TIME_IMPUT_KODE   Kode der angiver imputeringsmetode for lønmodtagere. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UDD_BESK_KODE UDD_BESK_KODE   Kode der angiver om man både er beskæftiget og igang med en uddannelse. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VERSION_NR VERSION_NR   Version af AMR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020