Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: FAIK

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1987 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1987 31/12/1987 Ja
22/03/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
09/03/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
11/09/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
24/11/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
01/02/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
23/10/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
21/11/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
14/02/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
17/06/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
20/10/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
30/10/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
04/12/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
21/09/2021 Fejl fra DST udbedret Der er rettet en fejl i Danmarks Statistiks indkomstregister, som påvirker data for 2019. Der er tale om en fejlindberetning. De variable, der er påvirket, er famdisponibel_13, famindkomstialt_13, famrestindk_13. samt FAMAEKVIVADISP_13 De væsentligste ændringer består i, at Gini-koefficienten opgøres nu til 29.55 mod tidligere 29.77. Den gennemsnitlige familieindkomst ændres fra 389.900 til 388.900 kr. Antallet af relativt fattige ændres fra 248.200 til 250.300. Ved sammenligning kan der altså opstå en mindre difference mellem opgørelser lavet på 1. version af de to indkomstregistre og de opdaterede tabeller i statistikbanken for 2019. 31/12/2019 31/12/2019 Nej
27/10/2021 Fejl fra DST udbedret I forbindelse med opdatering af HKD-variabler i FAIK Familieindkomster blev det klart at enkelte af disse variabler ved en fejl var blevet fjernet fra registret i FSE-Grunddata for årene 2010-2012. Disse opdateres derfor igen i registret. Det drejer sig om følgende variabler:FAMAEKVIVADISP, FAMAEKVIVAINDKNETTO, FAMANDOVERFORSEL, FAMDISPONIBEL, FAMERHVERVSINDK, FAMFORMUEINDK, FAMFRADRAGIALT ,FAMINDKOMSTIALT, FAMLEJEVAERDI,FAMLOENMV, FAMMIDLERTIDYD, FAMPENSIONIALT, FAMRENTEUDGIFTER, FAMSKATFRIYD, FAMSKATMVIALT, FAMSUMINDKNETTORENT FAMRESTINDKFAMOVERFOERINDK 31/12/2010 31/12/2012 Nej
03/12/2021 Planlagt opdatering med ny periode Opdateret med 2020-data 31/12/2020 31/12/2020 Ja
25/11/2022 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja