Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: FORMGELD

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/2014 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2014 31/12/2014 Ja
22/03/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
08/02/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
01/02/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
22/02/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
04/02/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
07/01/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
21/12/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
13/12/2021 Planlagt opdatering med ny periode alm. opdatering. 31/12/2019 31/12/2019 Ja
18/01/2022 Planlagt opdatering med ny periode Der i FORMGELD2020 anvendt en forbedret beregningsmodel, som giver en mindre gennemsnitlig stigning på bilformuerne på ca. 5% fra og med 2020. 31/12/2020 31/12/2020 Ja
18/01/2022 Fejl fra DST udbedret Der er desværre fundet en fejl i tabellerne vedrørende formuestatistikken, der har påvirket FORMGELD2019. Prioritetsgælden til fritidsboliger har været overvurderet i 2019 med omkring 30 procent. Fejlen skyldes at prioritetsgæld i udlandet har været inkluderet flere gange på samme datasæt. Herudover påvirkes indirekte også den samlede gæld og nettoformuen, som nu måles hhv. en lille smule højere og lavere end ved udgivelsen. Data er rettet i statistikbanken og FORMGELD2019 er genkørt. 31/12/2019 31/12/2019 Ja