Gå til sidens indhold

KURSAKT

Langt navn

Kursværdi af danske aktier og investeringsforeningsbeviser i depot pr. 31. december

Generel Beskrivelse

Kursværdi af aktier i depot pr. 31. december

Detaljeret beskrivelse

KURSAKT indgår i variablen QAKTIVF (1984 -2006) og i variablen QAKTIVF_NY05 (fra 1995) Hvor QAKTIVF: Aktiver ultimo året, ekskl. pensionsformuer og fra 1997 ekskl. værdi af ejendomme uden bolig QAKTIVF_NY05: Aktiver ultimo året, ekskl. pensionsformuer

Ændringer i variablens indhold:

1984-1986 alene personer med almindelig selvangivelse (er ikke selvstændig erhvervsdrivende, eller har ingen udenlandske indkomster) 1994-1996 ekskl. kursværdi af unoterede aktier Fra 1997- Indberettede værdier af aktier i depoter Formuebeskatningen ophæves fra og med 1997, og der er ikke længere selvangivelsespligt på formueoplysninger.

Før 1997 selvangivet beløb. Fra og med 1997 indberettede oplysninger fra pengeinstitutter mv. Denne ændring fra 1997 giver en kraftig stigning i antallet af aktionærer (hovedsagelig mindre aktionærposter).

Fra 2001- ekskl. kursværdi af obligationsdelen af investeringsforeningsbeviser (flyttet til variablen OBLAKT)

Fra 2012 - inkl. obligationsdelen af investeringsforeningsbeviser (ligger både i KURSAKT og OBLAKT i 2012)

Hvor OBLAKT: Kursværdi af obligationer i depot (aktiver) pr. 31. 12

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel