Gå til sidens indhold

SYG_BARSEL_13

Langt navn

Udbetalte sygedagpenge fra kommuner

Generel Beskrivelse

Udbetalte barsels- og sygedagpenge fra de offentlige kasser inkl. udbetalinger til selvstændigt erhvervsdrivende.

( har været benævnt SYG_BARSEL)

Funktionæransatte får løn under sygdom- og dermed udbetales sygedagpengene til arbejdsgiveren- og kan dermed ikke ses i personindkomsterne.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable. SYG_BARSEL_13 indgår i variablen DAGPENGE_KONTANT_13

SYG_BARSEL_13=ADAGP+BDAGP

Hvor: DAGPENGE_KONTANT_13 er dagpenge og kontanthjælp i alt ADAGP er syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne til personer, ekskl. udbetaling til selvstændigt erhvervsdrivende BDAGP er syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne til selvstændigt erhvervsdrivende

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen. SYG_BARSEL_13= QSYGEDAG-ADAGPAGN(2002-2013)-ADAGPAG(1994-2001)

Hvor: ADAGPAGN er arbejdsgivebetalte sygedagpenge ADAGPAG er arbejdsgivebetalte sygedagpenge

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel