Gå til sidens indhold

QSKATFRI

Langt navn

Skattefri løn fra politi og retsvæsen Grønland, DANIDA m. fl.

Generel Beskrivelse

Skattefri løn fra abejde for politi og retsvæsen Grønland, DANIDA m. fl.

Fra 2011 inkl. løn til personer, som ikke er slutlignetikke ( skattepligtige til Danmark).

Variablen eksisterer fra 1994

Detaljeret beskrivelse

QASKATFRI indgår i variablen LOENMV

Hvor LOENMV: Lønindkomst i alt.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel