Gå til sidens indhold

EJVSKAT

Langt navn

Ejendomsværdiskat

Generel Beskrivelse

Ejendomsværdiskat. Skatten betales af boligværdien af en ejerbolig. Skatten betales af ejere af en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og stuehuse til landbrugsejendomme.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Ejendomsværdiskatten blev indført i år 2000 og erstattede den beregnede lejeværdi af egen bolig, som før år 2000 blev lagt til indkomsten før beregning af skatten.

Ejendomsværdiskatten er baseret på ejendommens værdi. Værdiskatten beregnes ud fra skattemyndighedernes vurdering af ejendommen. For 2006 er skatten 1 pct. af boligens værdi under 3.040.000 kr. og 3 pct. af værdien herudover.

Skattestoppet for ejendomsværdien på boliger betyder, at ejendomsværdiskatten fra og med 2002 beregnes af den mindste af følgende 3 opgørelser: - Vurdering af ejendommen pr. 1. oktober i indkomståret - Vurdering pr. 1. januar 2001+ fem pct. - Ejendomsværdien 1. januar 2002

I praksis har niveauet for ejendomsværdiskat af boligen således for flertallet af danske boliger været konstant siden 2002.

Der er indbygget lempelser for personer, som har ejet den nuværende bolig før 1. juli 1998 samt for personer på efterløn samt førtids- og folkepension. Lempelser for hidtidige ejere gælder også pensionister. Reglerne ændres fra år til år.

Læs mere i diverse årgange af publikationen "Skatten".

Yderligere information findes i publikationen "Skatter og afgifter på: http:// www.dst.dk/Publ/SkatterAfgifter

Se også følgende link: http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/?group=all

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel