Gå til sidens indhold

VIRKORDUDT

Langt navn

Nettoudtræk fra virksomhedsordningerne

Generel Beskrivelse

Udtræk fra virksomhedsordningerne netto Selvstændige og fra 2005 kunstnere har mulighed for at lade en del af deres virksomhedsoverskud eller udbytte af kunstnerisk virksomhed blive hensat til beskatning i et andet år end indtjeningsåret. VIRKORDUDT er lig med det beløb, der trækkes ud af ordningen (for år med lav indkomst) fratrukket det beløb der sættes ind i ordningen med negativt fortegn (i år med høj indkomst).

Variablen eksistrer fra 2002 til 2009

Detaljeret beskrivelse

VIRKORDUDT=-VIRKORDIND

Hvor VIRKORDIND: Beløb indsat i virksomhedsordningerne netto (speciel ordning for selvstændige og kunstnere) (eksisterer fra 1987).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel