Gå til sidens indhold

ANT_ANSAT_SENR

Langt navn

Antal ansatte for væsentligste beskæftigelse (AKM)

Generel Beskrivelse

For selvstændige (BESKST/BESKST02=1) og medhjælpende ægtefæller (BESKST/BESKST02=2) antal ansatte i primære virksomhed.

For lønmodtagere antal ansatte i virksomhed hvor den største lønudbetaling kommer fra. Antal fuldtidsbeskæftigede opgjort ud fra indbetalte ATP- beløb og ATP kategori på SENR. Variablen eksisterer til og med 2005

2004 og 2005 er kvaliteten mindre god.

Variablen var tidligere benævnt BANT.

Detaljeret beskrivelse

For selvstændige med mere end en virksomhed vælges virksomhederne efter følgende kriterium med højeste prioritet nævnt først: 1:(Enkeltmandsvirksomhed, Interessentskab/Partrederi, Kommanditselskab/Kommanditaktieselskab/Partnerselskab, aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab) 2:Færrest antal ejere 3: Flest antal ansatte

Hovedparten er enkeltmandsvirksomheder. Derefter kommer interessentskaber og en række uden branchekode( ikke momspligtig og ingen ansatte: persontransport og sundhed- fysioterapeut, læge og lignende)

Forskellen på ANT_ANSAT_ARBSTED og ANT_ANSAT_SENR er antal ansatte for lønmodtagere

ANT_ANSAT_ARBSTED tager antal ansatte på arbejdsstedet, hvor ANT_ANSAT_SENR tager antal anasatte hos lønudbetaleren (SENR- indberetningsnummer til skat)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel