Gå til sidens indhold

HAEVPENAF

Langt navn

Afgift af alle afgiftspligtige hævede pensioner

Generel Beskrivelse

Afgift af alle hævede pensioner, se også variablen HAEVPEN (Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift). Denne variabel omfatter ikke engangsudbetalinger fra ATP, den Særlige Pensionsordning samt Lønmodtagernes Dyrtidsfond. HAEVPENAF indgår ikke i de generelle skattevariable i indkomststatistikken.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

HAEVPENAF udgør en andel af HAEVPEN.

Den del af kapitalopsparings- og kapitalforsikringsordninger (kapitalpensioner), der stammer fra indbetalinger før 1979, og hvor ordningen er oprettet før 1958, er afgiftsfri.

Hævde pensioner kan opdeles i to grupper, hævet i tide og hævet i utide.

Pension hævet i tide er: Hævet kapitalopsparing eller kapitalforsikring, der er hævet, når pensionsejeren er mellem 60 og 70 år, eller for alle type pensioner udbetaling ved pensionsejerens dødsfald eller for visse ordninger pension hævet ved invaliditet.

Pension hævet i utide: Hævede pensioner, der ikke opfylder de ovenstående betingelser.

Afgiften af pensioner hævet i tide er generelt 40 pct. Afgiften af pensioner hævet i utide er generelt 60 pct.

For indbetalinger før 1980 vil der være andre afgiftssatser, jf. pensionsbeskatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1120 2006.

For alle årene 1989-2007 er beløb fra SKAT's kørsel april 2008. For årene 2008- 2009 er data fra SKAT's kørsel april 2010.

For år 1997 er der hævet ekstra mange små beløb på pensioner med løbende udbetaling.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel