Gå til sidens indhold

INDESTPI

Langt navn

Indestående i pengeinstitutter mv., kursværdi af obligationer og pantebreve i depot pr. 31. december

Generel Beskrivelse

Indestående i pengeinstitutter mv., kursværdi af obligationer og pantebreve i depot pr. 31. december (ekskl. børneopsparing, selvpensionering og indekskontrakter).

Variablen eksisterer fra 1983.

Detaljeret beskrivelse

INDESTPI indgår i variablen QAKTIVF fra 1983

Fra 2013 indeholder INDESTPI ikke OBLIGATIONSDELEN af investeringsforeningsbeviser, hvor der også indgår aktier. Fra 2013 er INDESTPI=BANKAKT+OBLAKT+PANTAKT

Fra 2012 indeholder INDESTPI ikke OBLIGATIONSDELEN af investeringsforeningsbeviser, hvor der også indgår aktier. Beløbet ligger i 2012 både i OBLAKT, og i KURSAKT. Fra 2013 ligger OBLIGATIONSDELEN af investeringsforeningsbeviser, hvor der også indgår aktier alene i variablen KURSAKT.

Fra 1997 til 2011 er INDESTPI=BANKAKT+OBLAKT+PANTAKT

(for 1995 og 1996 er INDESTPI mindre end =BANKAKT+OBLAKT+PANTAKT, jf. nedenstående vedr. selvstændige).

Hvor BANKAKT: Indestående i pengeinstitutter pr. 31. 12. OBLAKT: Kursværdi af obligationer i depot pr. 31. 12 PANTAKT: Kursværdi af pantebreve i depot pr. 31. 12

Ændringer: 1983-1991 alene indestående i pengeinstitutter inkl. GIRO 1984-1986 alene personer med almindelig selvangivelse (dvs., erikke selvstændig, har ingen aktier og ingen udenlandske indkomster) Fra 1992 inkl. kursværdi af obligationer Fra 1993 inl. pantebreve i depot og kapitalværdi af ikke fradragsberettigede livsforsikringer oprettet eller ændret efter 18 februar 1992 1997- Formuebeskatningen ophæves fra og med 1997.Herefter er værdien indberettet af pengeinstitutter mv. Før 1997 var beløbet det skattepligtige beløb evt. rettet af skatteyder, og beløb i selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed indgik i stedet i egenkapital i virksomheden. for 1996 er det indberettede beløb 9 pct. større end beløbet fra skatteskemaerne.

Fra 2001- 2011 inkl. kursværdi af obligationsdel af investeringsforeningsbeviser ( lå tidligere i KURSAKT ( og i 2000 = INVBAKT)

Hvor KURSAKT: Værdi af aktier pr. 31. 12 INVBAKT: Værdi af rene obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel