Gå til sidens indhold

ULAKTIE

Langt navn

Udbytter fra udenlandske aktier samt gevinst og tab på udenlandske aktier mm.

Generel Beskrivelse

Aktieudbytter fra udenlandske aktier, gevinster og tab på udenlandske aktier samt udlodning fra investeringsforening i dansk depot

Variablen eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

ULAKTIE indgår i variablen AKTIEINDK Hvor AKTIEINDK: Udbytte samt gevinst/tab på aktier og visse aktiebaserede investeringsforeningsbeviser

ULAKTIE=AKTIUDL+ANUDLAK

Hvor : AKTIUDL: Udbytte af udenlandske aktier samt visse gevinster og tab på udenlandske aktier

ANUDLAK: Gevinster og tab på udenlandske aktier som ikke er omfattet af en skattemæssig lempelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel