Gå til sidens indhold

HONNY

Langt navn

Honoraraflønning, arbejdsmarkedsbidragspligtig

Generel Beskrivelse

Vederlag udbetalt for arbejde, der hverken kan anses for at være lønmodtagerjob eller ydelse udført af selvstændig virksomhed

Variablen eksisterer fra 1994

Detaljeret beskrivelse

HONNY indgår i variablen NETOVSKUD, indgår ike i variablen NETOVSKUD_13

Hvor NETOVSKUD: Nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer, før kapitalindtægter og udgifter

Frynsegoder til lønmodtagere (fribil hovedaktionærer) indberettet i samme felt på oplysningssedlen/ e-indkomst er ikke inkluderet i HONNY, men indgår i den skattepligtige løn (variablen LOENSKPL)

Fra 2012: Vederlag for udnyttelse af ophavsret, patenter, mønstre, varemærker og lignende samt vederlag for reklamemæssig brug af en person - såkaldte immaterielle rettigheder. Ydes et vederlag for en immateriel rettighed som en naturalieydelse, der ikke er nævnt i AM-bidragslovens § 2, stk. 2, skal værdien af naturaliet indberettes i felt 38.

Før 2012 ligger disse beløb i variablen RESUINK/RESUINK_13

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel