Gå til sidens indhold

TBKONT

Langt navn

Tilbagebetalt kontanthjælp og øvrige fradrag

Generel Beskrivelse

Fradraget i personlig indkomst omfatter:

-Tilbagebetalt kontanthjælp -Udgifter vedr. selvstændig virksomhed, hvor der trækkes A-skat af indkomsten (assurandører mv.), samt skattefri arbejdsvederlag for udenlandske studerende fra en række lande, -Udgifter til befordring for lønmodtagere og honorarlønnede med kundeopsøgende aktiviteter, der har befordring der vedrører flere arbejdsgivere på en gang

Variablen eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

TBKONT indgår i variablen ANDFRAD

Hvor ANFRAD: Fradrag i personlig indkomst

Fra 2010 inkl. fradragsberttiget indskud på iværksætterkonto.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel