Gå til sidens indhold

OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13

Langt navn

Alle udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse

Generel Beskrivelse

Alle udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse

I Statistikbanktabellen 101 har variablen indkomsttype nr.10 og benævnes 'Øvrige dagpenge fra A-kasser '

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

OVRIG_DAGPENGE_AKS_13 indgår i variablen DAGPENGE_KONTANT_13

OVRIG_DAGPENGE_AKS_13 er lig med summen af følgende variable:

KURSUSG, kursusgodtgørelse ANDREYD 1980-1993 andre ydelser fra A.-kasser, kursusgodtgørelse og strejke- og lockout godtgørelse ANDAKAS 1994ff, Andre ydelser fra arbejdsløshedskasser (ikke klassificerede) QIVARK, iværksætter og etableringsydelse (1988-2000) VIRKSOMHEDS_PRAKTIK, virksomhedspraktik (fra 2009) FERIE_DAGPENGE, feriedagpenge (fra 2009) QORLOV2, ydelser under orlov(børnepasning BARNEP, uddannelse UDDAN og sabbat SABBAT (1994-2011)

OVRIG_DAGPENGE_AKS_13 = QARBLOS - ARBLHU - QUDDYDL+QORLOV2(1994-2011)

Ændringer over tid:

I 1986/87 indføres iværksætterydelse, etableringsydelse (og uddannelsesgodtgørelse, som ligger i variablen ARBLHUMV)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel