Gå til sidens indhold

FERIE_DAGPENGE

Langt navn

Dagpenge udbetalt af a_kasse til medlemmer på ferie

Generel Beskrivelse

Medlemmer af a-kasser kan holde ferie på dagpenge hvis de ikke har optjent ferie.

Variablen eksisterer fra 2009.

Detaljeret beskrivelse

FERIE_DAGPENGE indgår i variablen QARBLOS, hvor: QARBLOS: Udbetalinger fra arbejdsløshedskasser af arbejdsløshedsdagpenge og lign.

1980 til 1998 lå feridagpenge i variablen ARBLHU Fra 1999 til 2008 lå feriedagpengene i variablen ANDAKAS

Hvor: ANDAKAS er anden understøttelse fra arbejdsløshedskasser ARBLHU er arbejdsløshedsdagpenge

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik, uddannesle og ferie flyttet til variablen ARBLHU. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ARBLHU og i variablene FERIE_DAGPENGE, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK og QUDDYDL- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de fire variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Til og med 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. 2016. Udbetalt Efterløn aflder med 0,5 pct., udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 1,7 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2,5 pct. Residualbeløbet øges med 50 pct..

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel