Gå til sidens indhold

QAKTSKA

Langt navn

Skat af de aktieindkomster,der indberettes til skat.

Generel Beskrivelse

Skat af indkomster fra aktieudbytte samt gevinst og tab på aktier, der skattemæssigt betragtes som aktieindkomst.

Detaljeret beskrivelse

QAKTSKA indgår i variablen SLUSKAT Hvor SLUSKAT: Samlet skat af årets indkomster

Skatten af aktieindkomsterne ændres over tid, jf. diverse årgang af publikationen "Skatten". Ligeledes ændres definitionen af, om en indkomst fra aktier (udbytte, gevinst/tab ved salg) betragtes som aktieindkomst, kapitalindkomst eller skattefri indkomst over tid.

Der betales en grundtakst af aktieindkomsterne: før 1995 30 pct. 1996-2000 25 pct. 2001-2011 28 pct. 2012- 27 pct.

Se også dokumentation for variablen AKTIEINDK under "Højkvalitetsdokumetation"

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel