Gå til sidens indhold

VIRKKOD

Langt navn

Kode til angivelse af, om skatteberegning foretages inden for eller uden for virksomhedsordningen

Generel Beskrivelse

Kode angiver om beskatningen af personen foregår inden for virksomhedsordningen. For de personer der beskattes i en af virksomhedsordningerne angiver koden, hvilken ordning der beskattes efter.

Kodeværdier: 0= Blank= Ikke i virksomhedsordning eller kapitalafkastordning, ikke vekselerer 1 = Virksomhedsordning ikke vekselerer. Virkkod sættes lig 1 både hos hoved- og biperson. 2 = Virksomhedordning, vekselerer 3 = Ikke i virksomhedordning eller kapitalafkastordning, vekselerer 4 = Kapitalafkastordning, ikke vekselerer 5 = Kapitalafkastordning, vekselerer

Variablen eksisterer fra 1987

Detaljeret beskrivelse

VIRKKOD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_VIRKKOD - Kode til angivelse af, om skatteberegning foretages inden for eller uden for virksomhedsordningen
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Beregning foretages uden for virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, ikke vekselerer.
1 Beregning foretages inden for virksomhedsordningen, ej vekselerer. VIRKKOD sættes lig 1 både hos hoved - og biperson.
2 Fondsbørsvekselerer inden for virksomhedordningen.
3 Ej virksomhedsordning eller kap.ordn.,vekselerer
4 Beregningerne foretages inden for kapitalafkastordningen, ikke vekselerer. (94-)
5 Fondsbørsvekselerer inden for kapitalafkastordningen. (94-)