Gå til sidens indhold

RNTUDSTU

Langt navn

Renteudgifter af studielån fra Økonomistyrelsen/fra SU-styrelsen

Generel Beskrivelse

Renteudgifter af gæld vedrørende studielån fra Økonomistyrelsen/fra SU-styrelsen ligger i variablen RNTUDSTU (renteudgifter af studielån fra økonomistyrelsen)

Variablen eksisterer fra 1988.

Detaljeret beskrivelse

RNTUDSTU indgår i variablen RENTUDGPR hvor

RENTUDGPR: Renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed

Ændringer i RNTUDSTU: 1988-2002 Renter af statslige og statsgaranterede studielån- (renter der er fradragsberettigede medgår først når de er forfaldne).

2003 Alene renteudgifter af studielån fra SU-styrelsen/Økonomistyrelsen ( statsgaranterede studielån optaget i pengeinstitut ligger fra 2003 i RENTUDIO)

Hvor RENTUDIO: Øvrige rentudgifter, ekskl. renteudgiftertil udlandet og renteudgift i selvstændig virksomhed

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkosmtåret først trækkes far når de betales.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel