Gå til sidens indhold

NACE_DB07

Langt navn

Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 2008-2013 (AKM)

Generel Beskrivelse

NACE er branchekode for erhvervsaktives væsentligste beskæftigelse i løbet af året - dansk branchekode 2007.

For lønmodtagere (SOCIO02>=131) sættes branchekoden ud fra det arbejds-sted, hvor de har haft flest arbejdstimer i året. Den sættes også for personer med et lønmodtagerjob selv om deres hovedindkomst er privat pension eller offentlig overførselsindkomst. For selvstændigt erhvervsdrivende (SOCIO02 mellem 111 og 120) sættes branchekoden ud fra deres virksomhed.

Detaljeret beskrivelse

NACE_DB07 er for de fleste personer lig med NACE_DB07_13. Der er forskel for 20.000-30.000 personer. Det er især personer som er klassificeret som selv-stændige i SOCIO02, men i SOCIO13 er klassificeret som andet end selvstændig, samt omvendt.

Variablen NACE_DB07 afløser variablen NACE (1993-2007). Variabelskiftet skyldes, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem den gamle no-menklatur ( variabel NACE) og den nye nomenklatur (variabel NACE_DB07)-.

For yderligere information om NACE_DB07 og sammenhæng mellem NACE og NACE_DB07 - se nedenstående link til Danmarks Statistiks hjemmeside: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/DB.aspx.

For 2007 er kodeværdierne imputeret ud fra oplysninger fra bl.a. den gamle branchekode (db93). Derfor er der i forhold til de efterfølgende år ca. 40.000 personer som ikke får sat en valid branchekode mod normalt ca. 5.000 personer.

Værdisæt

D460202.TXT_DB07_TIMES - Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 2008-2013 (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2007 -1 Ikke relevant - oprettet af hensyn til Statens Arkiv
01-01-2007 0 Ikke oplyst
01-01-2007 11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01-01-2007 11200 Dyrkning af ris
01-01-2007 11300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01-01-2007 11400 Dyrkning af sukkerrør
01-01-2007 11500 Dyrkning af tobak
01-01-2007 11600 Dyrkning af tekstilplanter
01-01-2007 11900 Dyrkning af andre etårige afgrøder
01-01-2007 12100 Dyrkning af druer
01-01-2007 12200 Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01-01-2007 12300 Dyrkning af citrusfrugter
01-01-2007 12400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01-01-2007 12500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01-01-2007 12600 Dyrkning af olieholdige frugter
01-01-2007 12700 Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01-01-2007 12800 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01-01-2007 12900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01-01-2007 13000 Planteformering
01-01-2007 14100 Avl af malkekvæg
01-01-2007 14200 Avl af andet kvæg og bøfler
01-01-2007 14300 Avl af heste og dyr af hestefamilien
01-01-2007 14400 Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01-01-2007 14500 Avl af får og geder
01-01-2007 14610 Avl af smågrise
01-01-2007 14620 Produktion af slagtesvin
01-01-2007 14700 Fjerkræavl
01-01-2007 14910 Kenneler
01-01-2007 14920 Avl af pelsdyr mv.
01-01-2007 15000 Blandet drift
01-01-2007 16100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01-01-2007 16200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01-01-2007 16300 Forarbejdning af afgrøder efter høst
01-01-2007 16400 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
01-01-2007 17000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
01-01-2007 21000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
01-01-2007 22000 Skovning
01-01-2007 23000 Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
01-01-2007 24000 Serviceydelser til skovbrug
01-01-2007 31100 Havfiskeri
01-01-2007 31200 Ferskvandsfiskeri
01-01-2007 32100 Havbrug
01-01-2007 32200 Ferskvandsbrug
01-01-2007 51000 Indvinding af stenkul
01-01-2007 52000 Indvinding af brunkul
01-01-2007 61000 Indvinding af råolie
01-01-2007 62000 Indvinding af naturgas
01-01-2007 71000 Brydning af jernmalm
01-01-2007 72100 Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-2007 72900 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
01-01-2007 81100 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
01-01-2007 81200 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
01-01-2007 89100 Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2007 89200 Indvinding og agglomerering af tørv
01-01-2007 89300 Saltindvinding
01-01-2007 89900 Anden råstofindvinding i.a.n.
01-01-2007 91000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
01-01-2007 99000 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
01-01-2007 101110 Forarbejdning af svinekød
01-01-2007 101190 Forarbejdning af andet kød
01-01-2007 101200 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
01-01-2007 101300 Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
01-01-2007 102010 Fremstilling af fiskemel
01-01-2007 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
01-01-2007 103100 Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2007 103200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
01-01-2007 103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
01-01-2007 104100 Fremstilling af olier og fedtstoffer
01-01-2007 104200 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
01-01-2007 105100 Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2007 105200 Fremstilling af konsumis
01-01-2007 106100 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2007 106200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-2007 107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.
01-01-2007 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter
01-01-2007 107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
01-01-2007 107300 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
01-01-2007 108100 Fremstilling af sukker
01-01-2007 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
01-01-2007 108300 Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2007 108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier
01-01-2007 108500 Fremstilling af færdigretter
01-01-2007 108600 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-2007 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
01-01-2007 109100 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
01-01-2007 109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
01-01-2007 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
01-01-2007 110200 Fremstilling af vin af druer
01-01-2007 110300 Fremstilling af cider og anden frugtvin
01-01-2007 110400 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
01-01-2007 110500 Fremstilling af øl
01-01-2007 110600 Fremstilling af malt
01-01-2007 110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
01-01-2007 120000 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2007 131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2007 132000 Vævning af tekstiler
01-01-2007 133000 Efterbehandling af tekstiler
01-01-2007 139100 Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-2007 139210 Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2007 139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
01-01-2007 139300 Fremstilling af tæpper
01-01-2007 139400 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
01-01-2007 139500 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
01-01-2007 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
01-01-2007 139900 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
01-01-2007 141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder
01-01-2007 141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2007 141300 Fremstilling af anden yderbeklædning
01-01-2007 141400 Fremstilling af underbeklædning
01-01-2007 141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
01-01-2007 142000 Fremstilling af varer af pelsskind
01-01-2007 143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
01-01-2007 143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
01-01-2007 151100 Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
01-01-2007 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
01-01-2007 152000 Fremstilling af fodtøj
01-01-2007 161000 Udsavning og høvling af træ
01-01-2007 162100 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
01-01-2007 162200 Fremstilling af sammensatte parketstave
01-01-2007 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
01-01-2007 162400 Fremstilling af træemballage
01-01-2007 162900 Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2007 171100 Fremstilling af papirmasse
01-01-2007 171200 Fremstilling af papir og pap
01-01-2007 172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
01-01-2007 172200 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
01-01-2007 172300 Fremstilling af kontorartikler af papir
01-01-2007 172400 Fremstilling af tapet
01-01-2007 172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-2007 181100 Trykning af dagblade
01-01-2007 181200 Anden trykning
01-01-2007 181300 Prepress- og premedia-arbejde
01-01-2007 181400 Bogbinding og lignende serviceydelser
01-01-2007 182000 Reproduktion af indspillede medier
01-01-2007 191000 Fremstilling af koks mv.
01-01-2007 192000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2007 201100 Fremstilling af industrigasser
01-01-2007 201200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2007 201300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2007 201400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2007 201500 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
01-01-2007 201600 Fremstilling af plast i ubearbejdet form
01-01-2007 201700 Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
01-01-2007 202000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2007 203000 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
01-01-2007 204100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
01-01-2007 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-2007 205100 Fremstilling af sprængstoffer
01-01-2007 205200 Fremstilling af lim
01-01-2007 205300 Fremstilling af æteriske olier
01-01-2007 205900 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
01-01-2007 206000 Fremstilling af kemofibre
01-01-2007 211000 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2007 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater
01-01-2007 221100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
01-01-2007 221900 Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-2007 222100 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
01-01-2007 222200 Fremstilling af plastemballage
01-01-2007 222300 Fremstilling af bygningsartikler af plast
01-01-2007 222900 Fremstilling af andre plastprodukter
01-01-2007 231100 Fremstilling af planglas
01-01-2007 231200 Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2007 231300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2007 231400 Fremstilling af glasfiber
01-01-2007 231900 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
01-01-2007 232000 Fremstilling af ildfaste produkter
01-01-2007 233100 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
01-01-2007 233200 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
01-01-2007 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2007 234200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2007 234300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2007 234400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2007 234900 Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2007 235100 Fremstilling af cement
01-01-2007 235200 Fremstilling af kalk og gips
01-01-2007 236100 Fremstilling af byggematerialer af beton
01-01-2007 236200 Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2007 236300 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2007 236400 Fremstilling af mørtel
01-01-2007 236500 Fremstilling af fibercement
01-01-2007 236900 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2007 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
01-01-2007 239100 Fremstilling af slibemidler
01-01-2007 239910 Fremstilling af asfalt og tagpap
01-01-2007 239990 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
01-01-2007 241000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-2007 242000 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
01-01-2007 243100 Fremstilling af stænger ved koldtrækning
01-01-2007 243200 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
01-01-2007 243300 Koldbehandling
01-01-2007 243400 Fremstilling af tråd ved koldtrækning
01-01-2007 244100 Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2007 244200 Fremstilling af aluminium
01-01-2007 244300 Fremstilling af bly, zink og tin
01-01-2007 244400 Fremstilling af kobber
01-01-2007 244500 Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
01-01-2007 244600 Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-2007 245100 Støbning af jernprodukter
01-01-2007 245200 Støbning af stålprodukter
01-01-2007 245300 Støbning af letmetalprodukter
01-01-2007 245400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-2007 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2007 251200 Fremstilling af døre og vinduer af metal
01-01-2007 252100 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2007 252900 Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
01-01-2007 253000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2007 254000 Fremstilling af våben og ammunition
01-01-2007 255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2007 256100 Overfladebehandling af metal
01-01-2007 256200 Maskinforarbejdning
01-01-2007 257100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2007 257200 Fremstilling af låse og hængsler
01-01-2007 257300 Fremstilling af håndværktøj
01-01-2007 259100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2007 259200 Fremstilling af letmetalemballage
01-01-2007 259300 Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
01-01-2007 259400 Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
01-01-2007 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
01-01-2007 261100 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
01-01-2007 261200 Fremstilling af printplader o.l.
01-01-2007 262000 Fremstilling af computere og ydre enheder
01-01-2007 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr
01-01-2007 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger
01-01-2007 265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
01-01-2007 265200 Fremstilling af ure
01-01-2007 266010 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2007 266090 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
01-01-2007 267000 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
01-01-2007 268000 Fremstilling af magnetiske og optiske media
01-01-2007 271100 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
01-01-2007 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
01-01-2007 272000 Fremstilling af batterier og akkumulatorer
01-01-2007 273100 Fremstilling af lyslederkabler
01-01-2007 273200 Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
01-01-2007 273300 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
01-01-2007 274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler
01-01-2007 275100 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 275200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr
01-01-2007 281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-2007 281190 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
01-01-2007 281200 Fremstilling af hydraulisk udstyr
01-01-2007 281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer
01-01-2007 281400 Fremstilling af andre haner og ventiler
01-01-2007 281500 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
01-01-2007 282100 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
01-01-2007 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
01-01-2007 282300 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
01-01-2007 282400 Fremstilling af motordrevet håndværktøj
01-01-2007 282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
01-01-2007 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
01-01-2007 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2007 284100 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
01-01-2007 284900 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
01-01-2007 289100 Fremstilling af maskiner til metallurgi
01-01-2007 289200 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
01-01-2007 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
01-01-2007 289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
01-01-2007 289500 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
01-01-2007 289600 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
01-01-2007 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
01-01-2007 291000 Fremstilling af motorkøretøjer
01-01-2007 292000 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
01-01-2007 293100 Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
01-01-2007 293200 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2007 301100 Bygning af skibe og flydende materiel
01-01-2007 301200 Bygning af både til fritid og sport
01-01-2007 302000 Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
01-01-2007 303000 Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
01-01-2007 304000 Fremstilling af militære kampkøretøjer
01-01-2007 309100 Fremstilling af motorcykler
01-01-2007 309200 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
01-01-2007 309900 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
01-01-2007 310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
01-01-2007 310200 Fremstilling af køkkenmøbler
01-01-2007 310300 Fremstilling af madrasser
01-01-2007 310900 Fremstilling af andre møbler
01-01-2007 321100 Prægning af mønter
01-01-2007 321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
01-01-2007 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer
01-01-2007 322000 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-2007 323000 Fremstilling af sportsudstyr
01-01-2007 324000 Fremstilling af spil og legetøj
01-01-2007 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
01-01-2007 329100 Fremstilling af koste og børster
01-01-2007 329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
01-01-2007 331100 Reparation af jern- og metalvarer
01-01-2007 331200 Reparation af maskiner
01-01-2007 331300 Reparation af elektronisk og optisk udstyr
01-01-2007 331400 Reparation af elektrisk udstyr
01-01-2007 331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
01-01-2007 331600 Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
01-01-2007 331700 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
01-01-2007 331900 Reparation af andet udstyr
01-01-2007 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr
01-01-2007 351100 Produktion af elektricitet
01-01-2007 351200 Transmission af elektricitet
01-01-2007 351300 Distribution af elektricitet
01-01-2007 351400 Handel med elektricitet
01-01-2007 352100 Fremstilling af gas
01-01-2007 352200 Distribution af gas
01-01-2007 352300 Handel med gas gennem rørledninger
01-01-2007 353000 Varmeforsyning
01-01-2007 360000 Vandforsyning
01-01-2007 370000 Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2007 381100 Indsamling af ikke-farligt affald
01-01-2007 381200 Indsamling af farligt affald
01-01-2007 382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
01-01-2007 382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion
01-01-2007 382200 Behandling og bortskaffelse af farligt affald
01-01-2007 383100 Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
01-01-2007 383200 Genbrug af sorterede materialer
01-01-2007 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
01-01-2007 411000 Gennemførelse af byggeprojekter
01-01-2007 412000 Opførelse af bygninger
01-01-2007 31-12-2013 421000 Anlæg af veje og jernbaner
01-01-2013 421100 Anlæg af veje og motorveje
01-01-2013 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
01-01-2013 421300 Anlæg af broer og tunneller
01-01-2007 31-12-2013 422000 Anlæg af ledningsnet
01-01-2013 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker
01-01-2013 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
01-01-2007 31-12-2013 429000 Anden anlægsvirksomhed
01-01-2013 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
01-01-2013 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
01-01-2007 431100 Nedrivning
01-01-2007 431200 Forberedende byggepladsarbejder
01-01-2007 431300 Funderingsundersøgelser
01-01-2007 432100 El-installation
01-01-2007 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
01-01-2007 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
01-01-2007 433100 Stukkatørvirksomhed
01-01-2007 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
01-01-2007 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
01-01-2007 433410 Malerforretninger
01-01-2007 433420 Glarmestervirksomhed
01-01-2007 433900 Anden bygningsfærdiggørelse
01-01-2007 439100 Tagdækningsvirksomhed
01-01-2007 439910 Murere
01-01-2007 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
01-01-2007 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2007 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2007 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
01-01-2007 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
01-01-2007 452010 Autoreparationsværksteder mv.
01-01-2007 452020 Karosseriværksteder og autolakererier
01-01-2007 452030 Undervognsbehandling
01-01-2007 452040 Dækservice
01-01-2007 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2007 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2007 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
01-01-2007 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-2007 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2007 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2007 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
01-01-2007 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2007 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
01-01-2007 461710 Fiskeauktioner
01-01-2007 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2007 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
01-01-2007 461900 Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-2007 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
01-01-2007 462200 Engroshandel med blomster og planter
01-01-2007 462300 Engroshandel med levende dyr
01-01-2007 462400 Engroshandel med huder, skind og læder
01-01-2007 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-2007 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2007 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
01-01-2007 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
01-01-2007 463420 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2007 463500 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2007 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-2007 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-2007 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-2007 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
01-01-2007 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2007 464100 Engroshandel med tekstiler
01-01-2007 464210 Engroshandel med beklædning
01-01-2007 464220 Engroshandel med fodtøj
01-01-2007 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2007 464320 Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-2007 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.
01-01-2007 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
01-01-2007 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-2007 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2007 464420 Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2007 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-2007 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2007 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-2007 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
01-01-2007 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
01-01-2007 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2007 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer
01-01-2007 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2007 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2007 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr
01-01-2007 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2007 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
01-01-2007 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner
01-01-2007 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2007 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2007 466500 Engroshandel med kontormøbler
01-01-2007 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
01-01-2007 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
01-01-2007 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
01-01-2007 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme
01-01-2007 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2007 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
01-01-2007 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
01-01-2007 467500 Engroshandel med kemiske produkter
01-01-2007 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2007 467700 Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-2007 469000 Ikke-specialiseret engroshandel
01-01-2007 471110 Købmænd og døgnkiosker
01-01-2007 471120 Supermarkeder
01-01-2007 471130 Discountforretninger
01-01-2007 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
01-01-2007 472100 Frugt- og grøntforretninger
01-01-2007 472200 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2007 472300 Fiskeforretninger
01-01-2007 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
01-01-2007 472500 Detailhandel med drikkevarer
01-01-2007 472600 Tobaksforretninger
01-01-2007 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
01-01-2007 473000 Servicestationer
01-01-2007 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2007 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2007 474300 Radio- og tv-forretninger
01-01-2007 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-2007 475210 Farve- og tapetforretninger
01-01-2007 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
01-01-2007 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
01-01-2007 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 475910 Møbelforretninger
01-01-2007 475920 Boligtekstilforretninger
01-01-2007 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-2007 475940 Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-2007 475990 Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
01-01-2007 476100 Detailhandel med bøger
01-01-2007 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer
01-01-2007 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser
01-01-2007 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr
01-01-2007 476420 Cykel- og knallertforretninger
01-01-2007 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2007 476500 Detailhandel med spil og legetøj
01-01-2007 477110 Tøjforretninger
01-01-2007 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-2007 477210 Skotøjsforretninger
01-01-2007 477220 Lædervareforretninger
01-01-2007 477300 Apoteker
01-01-2007 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-2007 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
01-01-2007 477610 Blomsterforretninger
01-01-2007 477620 Planteforhandlere og havecentre
01-01-2007 477630 Dyrehandel
01-01-2007 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 477810 Optikere
01-01-2007 477820 Fotoforretninger
01-01-2007 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
01-01-2007 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2007 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n.
01-01-2007 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger
01-01-2007 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
01-01-2007 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
01-01-2007 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
01-01-2007 31-12-2013 479110 Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-2014 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet
01-01-2014 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
01-01-2014 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet
01-01-2014 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet
01-01-2014 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet
01-01-2014 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet
01-01-2014 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet
01-01-2014 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
01-01-2007 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter
01-01-2007 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
01-01-2007 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog
01-01-2007 492000 Godstransport med tog
01-01-2007 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
01-01-2007 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner
01-01-2007 493200 Taxikørsel
01-01-2007 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
01-01-2007 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport
01-01-2007 494100 Vejgodstransport
01-01-2007 494200 Flytteforretninger
01-01-2007 495000 Rørtransport
01-01-2007 501000 Sø- og kysttransport af passagerer
01-01-2007 502000 Sø- og kysttransport af gods
01-01-2007 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje
01-01-2007 504000 Transport af gods ad indre vandveje
01-01-2007 511010 Ruteflyvning
01-01-2007 511020 Charter- og taxiflyvning
01-01-2007 512100 Lufttransport af gods
01-01-2007 512200 Rumfart
01-01-2007 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-2007 522110 Stationer, godsterminaler mv.
01-01-2007 522120 Parkering og vejhjælp mv.
01-01-2007 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-2007 522210 Erhvervshavne
01-01-2007 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
01-01-2007 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
01-01-2007 522400 Godshåndtering
01-01-2007 522910 Skibsmæglere
01-01-2007 522920 Speditører
01-01-2007 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-2007 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten
01-01-2007 532000 Andre post- og kurertjenester
01-01-2007 551010 Hoteller
01-01-2007 551020 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-2007 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
01-01-2007 553000 Campingpladser
01-01-2007 559000 Andre overnatningsfaciliteter
01-01-2007 561010 Restauranter
01-01-2007 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2007 562100 Event catering
01-01-2007 562900 Anden restaurationsvirksomhed
01-01-2007 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
01-01-2007 581100 Udgivelse af bøger
01-01-2007 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister
01-01-2007 581300 Udgivelse af aviser og dagblade
01-01-2007 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner
01-01-2007 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade
01-01-2007 581900 Anden udgivervirksomhed
01-01-2007 582100 Udgivelse af computerspil
01-01-2007 582900 Anden udgivelse af software
01-01-2007 591110 Produktion af film og videofilm
01-01-2007 591120 Produktion af tv-programmer
01-01-2007 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
01-01-2007 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer
01-01-2007 591400 Biografer
01-01-2007 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
01-01-2007 601000 Radiovirksomhed
01-01-2007 602000 Tv-virksomhed
01-01-2007 611000 Fastnetbaseret telekommunikation
01-01-2007 612000 Trådløs telekommunikation
01-01-2007 613000 Satellitbaseret telekommunikation
01-01-2007 619000 Anden telekommunikation
01-01-2007 620100 Computerprogrammering
01-01-2007 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
01-01-2007 620300 Computer facility management
01-01-2007 620900 Anden it-servicevirksomhed
01-01-2007 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
01-01-2007 631200 Webportaler
01-01-2007 639100 Pressebureauer
01-01-2007 639900 Andre informationstjenester i.a.n.
01-01-2007 641100 Centralbanker
01-01-2007 641900 Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-2007 642010 Finansielle holdingselskaber
01-01-2007 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2007 642030 Gennemløbsholdingselskaber
01-01-2007 643010 Investeringsforeninger
01-01-2007 643020 Pengemarkedsforeninger
01-01-2007 643030 Investeringsselskaber
01-01-2007 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde
01-01-2007 649100 Finansiel leasing
01-01-2007 649210 Realkreditinstitutter
01-01-2007 649220 Andre kreditinstitutter
01-01-2007 649230 Andre kreditselskaber
01-01-2007 649240 FVC-selskaber
01-01-2007 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
01-01-2007 651100 Livsforsikring
01-01-2007 651200 Anden forsikring
01-01-2007 652000 Genforsikring
01-01-2007 653010 Pensionskasser
01-01-2007 653020 Anden pensionsforsikring
01-01-2007 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder
01-01-2007 661200 Værdipapir- og varemægling
01-01-2007 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
01-01-2007 662100 Risiko- og skadesvurdering
01-01-2007 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
01-01-2007 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
01-01-2007 663000 Formueforvaltning
01-01-2007 681000 Køb og salg af egen fast ejendom
01-01-2007 682010 Almennyttige boligselskaber
01-01-2007 682020 Private andelsboligforeninger
01-01-2007 682030 Anden udlejning af boliger
01-01-2007 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2007 683110 Ejendomsmæglere
01-01-2007 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
01-01-2007 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2007 683220 Ejerforeninger
01-01-2007 691000 Juridisk bistand
01-01-2007 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
01-01-2007 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2007 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2007 702100 Public relations og kommunikation
01-01-2007 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
01-01-2007 711100 Arkitektvirksomhed
01-01-2007 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
01-01-2007 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
01-01-2007 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2007 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
01-01-2007 711290 Anden teknisk rådgivning
01-01-2007 712010 Kontrol af levnedsmidler
01-01-2007 712020 Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2007 712090 Anden måling og teknisk analyse
01-01-2007 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
01-01-2007 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2007 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2007 731110 Reklamebureauer
01-01-2007 731190 Anden reklamevirksomhed
01-01-2007 731200 Reklameplads i medier
01-01-2007 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
01-01-2007 741010 Industriel design og produktdesign
01-01-2007 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design
01-01-2007 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign
01-01-2007 742000 Fotografisk virksomhed
01-01-2007 743000 Oversættelse og tolkning
01-01-2007 749010 Landbrugskonsulenter
01-01-2007 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
01-01-2007 750000 Dyrlæger
01-01-2007 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
01-01-2007 771200 Udlejning og leasing af lastbiler
01-01-2007 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
01-01-2007 772200 Udlejning af videobånd og videodisks
01-01-2007 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
01-01-2007 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2007 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
01-01-2007 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
01-01-2007 773400 Udlejning og leasing af skibe og både
01-01-2007 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer
01-01-2007 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
01-01-2007 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
01-01-2007 781000 Arbejdsformidlingskontorer
01-01-2007 782000 Vikarbureauer
01-01-2007 783000 Anden personaleformidling
01-01-2007 791100 Rejsebureauer
01-01-2007 791200 Rejsearrangører
01-01-2007 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
01-01-2007 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester
01-01-2007 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
01-01-2007 803000 Overvågning
01-01-2007 811000 Kombinerede serviceydelser
01-01-2007 812100 Almindelig rengøring i bygninger
01-01-2007 812210 Vinduespolering
01-01-2007 812220 Skorstensfejning
01-01-2007 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
01-01-2007 812900 Andre rengøringsydelser
01-01-2007 813000 Landskabspleje
01-01-2007 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser
01-01-2007 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
01-01-2007 822000 Call centres virksomhed
01-01-2007 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger
01-01-2007 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning
01-01-2007 829200 Pakkerier
01-01-2007 829900 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2007 841100 Generelle offentlige tjenester
01-01-2007 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
01-01-2007 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme
01-01-2007 842100 Udenrigsanliggender
01-01-2007 842200 Forsvar
01-01-2007 842300 Domstole og fængselsvæsen
01-01-2007 842400 Politi
01-01-2007 842500 Brandvæsen
01-01-2007 843000 Lovpligtig socialsikring mv.
01-01-2007 851000 Førskoleundervisning
01-01-2007 852010 Folkeskoler o.lign.
01-01-2007 852020 Specialskoler for handicappede
01-01-2007 853110 Ungdoms- og efterskoler
01-01-2007 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-2007 853200 Tekniske skoler og fagskoler
01-01-2007 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
01-01-2007 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau
01-01-2007 855100 Undervisning inden for sport og fritid
01-01-2007 855200 Undervisning i kulturelle discipliner
01-01-2007 855300 Køreskoler
01-01-2007 855900 Anden undervisning i.a.n.
01-01-2007 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
01-01-2007 861000 Hospitaler
01-01-2007 862100 Alment praktiserende læger
01-01-2007 862200 Praktiserende speciallæger
01-01-2007 862300 Praktiserende tandlæger
01-01-2007 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
01-01-2007 869020 Fysio- og ergoterapeuter
01-01-2007 869030 Psykologisk rådgivning
01-01-2007 869040 Kiropraktorer
01-01-2007 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
01-01-2007 871010 Plejehjem
01-01-2007 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
01-01-2007 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
01-01-2007 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2007 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
01-01-2007 873020 Beskyttede boliger o.l.
01-01-2007 879010 Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2007 879020 Familiepleje
01-01-2007 879090 Andre former for institutionsophold
01-01-2007 881010 Hjemmehjælp
01-01-2007 881020 Dagcentre mv.
01-01-2007 881030 Revalideringsinstitutioner
01-01-2007 889110 Dagplejemødre
01-01-2007 889120 Vuggestuer
01-01-2007 889130 Børnehaver
01-01-2007 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem
01-01-2007 889150 Aldersintegrerede institutioner
01-01-2007 889160 Fritids- og ungdomsklubber
01-01-2007 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
01-01-2007 889920 Flygtninge- og asylcentre
01-01-2007 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
01-01-2007 900110 Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2007 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere
01-01-2007 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
01-01-2007 900300 Kunstnerisk skaben
01-01-2007 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-2007 910110 Biblioteker
01-01-2007 910120 Arkiver
01-01-2007 910200 Museer
01-01-2007 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
01-01-2007 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
01-01-2007 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-2007 931100 Drift af sportsanlæg
01-01-2007 931200 Sportsklubber
01-01-2007 931300 Fitnesscentre
01-01-2007 931900 Andre sportsaktiviteter
01-01-2007 932100 Forlystelsesparker o.l.
01-01-2007 932910 Lystbådehavne
01-01-2007 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
01-01-2007 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
01-01-2007 941200 Faglige sammenslutninger
01-01-2007 942000 Fagforeninger
01-01-2007 949100 Religiøse institutioner og foreninger
01-01-2007 949200 Politiske partier
01-01-2007 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.
01-01-2007 951100 Reparation af computere og ydre enheder
01-01-2007 951200 Reparation af kommunikationsudstyr
01-01-2007 952100 Reparation af forbrugerelektronik
01-01-2007 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
01-01-2007 952300 Reparation af skotøj og lædervarer
01-01-2007 952400 Reparation af møbler og boligudstyr
01-01-2007 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
01-01-2007 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2007 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2007 960210 Frisørsaloner
01-01-2007 960220 Skønheds- og hudpleje
01-01-2007 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-2007 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
01-01-2007 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n.
01-01-2007 970000 Husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2007 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
01-01-2007 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
01-01-2007 990000 Eksterritoriale organisationer og organer
01-01-2007 999999 Uoplyst