Gå til sidens indhold

ANDAKAS

Langt navn

Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasser

Generel Beskrivelse

Ikke klassificeret udbetaling fra arbejdsløshedskasser. Udbetalinger fra A-kasser, som ikke er: arbejdsløshedsunderstøttelse, uddannelsesgodtgørelse, dagpenge til personer på orlov, kursusgodtgørelse mv. , efterløn eller overgangsydelse.

Variablen eksistererer fra 1994

Detaljeret beskrivelse

ANADAKAS indgår i variablen QARBLOS= (ARBLHU+KURSUSG+QUDDYDL+ANDAKAS+ETABLSUM+ VIRKSOMHEDS_PRAKTIK+FERIE_DAGPENGE)

Hvor: ARBLHU, arbejdsløshedsdagpenge KURSUSG, kursusgodtgørelse QUDDYDL, uddannelsesgodtgørelse ANDAKAS, Andre ydeser fra arbejdsløshedskasser (ikke klassificerede) ETABLSUM, etableringsydelse (2001 til 2003) VIRKSOMHEDS_PRAKTIK, virksomhedspraktik (fra 2009) FERIE_DAGPENGE, feriedagpenge (fra 2009)

Ændringer over tid: Fra 1999 - 2008 er feriedagpenge inkluderet i variablen ANDAKAS. Fra 1994 til 1998 ligger feriedagpengene i variablen ARBLHU (arbejdsløshedsunderstøttelse)

Ændret opgørelsesmetode i 2004 flytter beløb fra ANDAKAS til især variablen QUDDYDL (ordinær uddannelse/ uddannelsesgodtgørelse) (se bilag til variablen ARBLHUMV (Arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse) under emnet højkvalitetsdokumentation)

Fra 2009 er feriedagpengene flyttet til variablen FERIE_DAGPENGE Fra 2009 er dagpenge under virksomhedspraktik trukket ud af variablen ANDAKAS og lagt i variablen VIRKSOMHEDS_PRAKTIK Før 2009 lå dagpenge ved særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, kortevejlednings-og afklaringsforløb og vejledning og introduktion i denne variabel (ANDAKAS). Fra 2009 ligger beløbet i variablen QUDDYDL (ordinær uddannelse/ uddannelsesgodtgørelse)

Fra 2010 får personer under aktivering dagpenge. Det giver for 20010 og 2011 færre personer og beløb i ANDAKAS.

Ændringen giver en uhensigtsmæssig fordeling af dagpenge på variablene ARBLHU, QUDDYDL, VIRKOSMHEDS_PRAKTIK OG FERIEDAGPENGE.

Der anvendes fra 2012 en ny model som tager højde herfor. Det bevirker også at flere personer og beløb ligger i varaiablen ANDAKAS.

Til og med 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. 2016. Udbetalt Efterløn aflder med 0,5 pct., udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 1,7 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2,5 pct. Residualbeløbet øges med 50 pct..

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel