Gå til sidens indhold

JUBJUB

Langt navn

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse ekskl. pension

Generel Beskrivelse

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse fratrukket den del heraf, der er indsat på pensionsordning

Variablen eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

JUBJUB indgår i variablen LOENMV

Hvor LOENMV: Lønindkomst i alt

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel