Gå til sidens indhold

AKIIHUBS

Langt navn

Gevinst/tab på danske aktier og investeringsforeningsbeviser samt udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat

Generel Beskrivelse

Nettofortjeneste/tab på: -Danske børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser og investeringsforeningsbeviser i akkumulerende skattepligtige foreninger. -investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede foreninger, såfremt investeringsforeningen har valgt, at gevinst og tab skal behandles efter samme regler som for aktier. -Salg af unoterede aktier Udbytte og udlodninger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat, fx maskeret udbytte. udlodningsandel af indskud i dansk kontoførende investeringsforening, der er aktieindkomst, og hvor der ikke er indeholdt udbytteskat

Variablen eksisterer fra 1997.

Detaljeret beskrivelse

AKIIHUBS indgår i variablen DAKTIE

Hvor DAKTIE: Udbytte samt gevinst/tab på danske aktier og investeringsforeningsbeviser

For deltaljeret beskrivelse, se variablen AKTIEINDK.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel