Gå til sidens indhold

FORSKER

Langt navn

Løn til forskere der beskattes efter kildeskattelovens §48E

Generel Beskrivelse

Løn til udenlandske forskere og specialister som arbejder i Danmark og beskattes efter kildeskattelovens §48E. Disse beskattes særskilt med en bruttoskat, som er på 25 pct. efter arbejdsmarkedsbidrag. Skatten heraf indgår i variablen SKATTOT_NY (ind-komstskat).

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Forskerløn er opgjort selvstændigt for årene 2002 og 2003.

Indgår i variablen LOENMV 2002 og 2003.

Ordningen har eksisteret siden medio 1992, men løn beskattet efter denne ordning indgår i indkomsterne 2002 og 2003 samt igen fra 2008.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel