Gå til sidens indhold

KISKAT

Langt navn

Kirkeskat for medlemmer af folkekirken

Generel Beskrivelse

Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken og ligger for de fleste kommuner mellem en halv og halvanden pct. af den skattepligtige indkomst. Beløbet er efter nedslag for skatteværdi af personfradrag.Kirkeskat betales af medlemmre af Folkekirkken og ligger for de fleste kommuner mellem en halv og halvanden pct. af den skattepligtige indkomst afhængig af kommune. Beløbet er efter nedslag for skatteværdi af personfradrag.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet kirkeskat nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst.

Kirkeskatten betales for medlemmer af folkekirken med en procentsats af den skattepligtige indkomst (se variablen QSPLINDK). Skattesatsen varierer fra kommune til kommune og fra år til år. Personer, som melder sig ud af folkekirken, betaler kun kirkeskat den del af året, hvor de er medlem.

Skatteprocenterne kan for 1980-2006 findes på: www.statistikbanken.dk/pskat eller for 2007og fremefter på http:// www.statistikbanken.dk/pskatx

Yderligere information findes i publikationen "Skatter og afgifter" på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel