Gå til sidens indhold

UNDERHOL

Langt navn

Betalt underholdsbidrag (fradrag i skattepligtig indkomst)

Generel Beskrivelse

Betalt underholdsbidrag er et fradrag. Underholdsbidrag betalt til tidligere ægtefælle og børnebidrag (skal være betal-te for at indgå i UNDERHOL).

UNDERHOL omfatter kun børnebidrag indtil barnet fylder 18 år (derefter kan det ikke fradrages i opgørelsen af skattepligtig indkomst). Særlige engangsbidrag i forbindelse med barnets dåb og konfirmation er fradragsberettiget hos bidragsyderen og skattefrit hos barnet.

Fra år 2000 forøges børnebidraget med et tillæg, som dog ikke indgår i UNDERHOL, jf. §4 stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (år 2008 er tillægget på 1.500 kr.).

I Statistikbanktabellerne INDKP1,INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.27c og benævnes 'Underholdsbidrag'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Underholdsbidraget i variablen UNDERHOL består af bidrag til tidligere ægtefælle samt til børn under 18 år. Størstedelen er underholdsbidrag til børn.

Til og med 1987 var underholdsbidraget til børn skattepligtigt hos barnet. Fra og med 1988 er den del af børnebidraget, som udgøres af normalbidraget, skattefrit for børn under 18 år (i 2006 udgør normalbidraget 12.456 kr.). Der er mulighed for forhøjet bidrag, afhængig af den bidragspligtiges indkomst (e diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser").

Fra 1987 til 1993 indgår fradragsberettigede gaver i UNDERHOL. Det giver for denne periode et højere antal personer med beløb i variablen UNDERHOL og et noget lavere gennemsnit.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel