Gå til sidens indhold

ASKBSKATGR

Langt navn

Beskatningsgrundlag - aktiesparekonti

Generel Beskrivelse

Periodens beskatningsgrundlag.

Beskatning. Du beskattes med 17 % af afkastet på aktiesparekontoen. Afkastet opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang. Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

Eventuelle tab fremføres automatisk til modregning i fremtidige afkast på Aktiesparekontoen i senere indkomstår.

Detaljeret beskrivelse

ASKBSKATGR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel