Gå til sidens indhold

QPASSIVN

Langt navn

Passiver ultimo året

Generel Beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter det nye formueregister, når man arbejder med formuer. Se https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Passiver ultimo året Realkreditgæld, pengeinstitutgæld, gæld til Hypotekbanken (Udbeatling Danmark studiegæld), finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot) (defineret fra og med 1995)

Privat gæld indgår ikke i opgørelsen.

QPASSIVN=bankgaeld+oblgaeld+pantgaeld+udprigael+GAELD_TIL_OFF Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Før 1995 se variablen QPASSIV (passiver opgjort efter gammel opgørelse).

For årene 1995 og 1996 er der opgørelser både for denne variabel (QPASSIVN) og efter gammel opgørelse (QPASSIV).

I det omfang gæld i virksomhed er realkreditgæld, pengeinstitutgæld, gæld til Hypotekbanken(Udbetaling Danmark Studiegæld, finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot), indgår den i QPASSIVN.

Passiver fra Danmark er indberetninger fra registre (indberetninger fra pengeinstitutter/depotholdere, kreditforeninger, kontokortholdere). Passiver fra udlandet (udenlandsk depot) er indberetninger til SKAT fra skatteyderen.

Vedr. sammenligning med variablen QPASSIV (1980-1996), se vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" samt nedenstående.

I 1997 ophæves formueskatten, og dermed skal skatteyderne ikke indberette formuer og passiver til SKATpå selvangivelserne. Dermed udgår en række passiver af opgørelserne.

Fra 2013 indgår gæld til det offentlige( fra Skats inddrivelsessystem)

Følgende passiver indgår ikke i variable QPASSIVN:

Pantebreve der ikke er i depot, afbetalingskontrakter, policelån, vej- og kloakgæld, skyldig restskat, B-skat vedr. tidligere år samt skyldige arbejdsmarkedsbidrag.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel