Gå til sidens indhold

KONKLAU

Langt navn

Engangsvederlag for påtagelse af konkurrenceklausul

Generel Beskrivelse

Beløb i KONKLAU er arbejdsmarkedsbidragsfri beløb der udbetales af arbejdsgiver samtidig med udbetaling af løn i samme år, og beløbet er større end fire ugers dagpenge. Hvis personen samtidig har lempelsesberettiget løn fra udlandet så antages det arbejdsmarkedsbidragsfri beløb at være løn.

Et eventuelt vederlag for påtagelse af konkurrenceklausul fra tidligere arbejdsgiver kan ikke identificeres, og vil i stedet indgå i variablen ASKPLI (Anden arbejdsmarkedsbidragsfri a-skattepligtig indkomst).

Variablen eksisterer fra 2002 til 2010

Detaljeret beskrivelse

KONKLAU indgår i variablen RESUINK

Hvor RESUINK: Restindkomst inkl. børnebidrag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel