Gå til sidens indhold

ETABLSUM

Langt navn

Etableringsydelse til ledige som starter selvstændig virksomhed.

Generel Beskrivelse

Etableringsydelse

Variablen eksisterer 1999 til 2001

Detaljeret beskrivelse

ETABLSUM indgår i variablen QARBLOS og i variablen ANDBISTANDYD

QARBLOS=Udbetalinger fra arbejdsløshedskasser af arbejdsløshedsdagpenge og lign. ANDBISTANDYD= en række mindre forskellige beløb udbetalt af a-kasser og kommunernes bistands- og socialkontorer samt fra 1994 arbejdsgiverbetalte sygedagpenge.

  1. juli 1985 til 13. december 1993 har ledige over 25 år, som driver selvstændig virksomhedmulighed for at få iværksætterydelse i op ti,l 3½ år, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 1992. Iværksætterydelsen afløses i 1994 af etableringsydelsen hvor ledige dagpengemodtagere, som vil etablere selvstændig virksomhed, har mulighed for at få etableringsydelse i op til 2½. Ordningen ophæves ved udgangen af 1997.

For perioden 1988 til 1998 kan ETABLSUM dannes ud fra summen fra følgende tre variable i indkomstregisteret: 1988 til 1993=IVARYD 1994 =ETABL ( kvalitet dårlig) 1995 til 1998= IVARK+ETABL

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel