Gå til sidens indhold

QORLOV2

Langt navn

Dagpenge udbetalt af a-kasse ved orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat

Generel Beskrivelse

Dagpenge udbetalt af a-kasse ved orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat

I Statistikbanktabellerne INDKP1,INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.20 og benævnes 'Orlovsydelser.'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Variablen eksisterer 1994 til 2011

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen QORLOV2 indgår i variablen QMIDYD (midlertidige overførselsind-komster)

QORLOV2 dækker perioden fra 1994. I 1992 og 1993 er der mulighed for orlov til børnepasning og uddannelse, jf. lov nr. 468 af 24. juni 1992 (i denne periode ligger evt. beløb i variablen AND-BISTANDYD (andre ydelser fra kommuner og a-kasser) eller i variablen RE-SUINK_GL (andre ikke klassificerede indkomster)).

Sabbatorlov eksisterer for perioden 1994 til 1999. Uddannelsesorlov eksisterer frem til og med 2002 (i 2002 få personer, 400) Orlov til børnepasning er under afvikling og de seneste udbetalinger vil komme i 2010. Ansøgning om orlov til børnepasning skulle være indgivet senest 31. marts 2004.

1994 Opgørelserne er meget usikre.

2004 Modellen til fastlæggelse af orlovsydelse revideres, hvorved beløbene øges lidt.

Se også vedlagte dokument "opgørelse af udbetalinger fra A-kasser.doc".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel