Gå til sidens indhold

ARBPEN4445

Langt navn

Indbetaling på pensionsordningerne alders -opsparing, -forsikring og -sum, arbejdsgiveradministreret indbetaling, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Indbetaling på pensionsordningerne alders- opsparing, -forsikring og -sum, arbejdsgiveradministreret indbetaling

Fra 2013 er skattebegunstigelsen ophævet for indbetalinger til kapitalpension, kapitalforsikring og supplerende engangsbeløb. Hvis der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2012. gælder fradragsereglen til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016.

I stedet er det muligt at indbetale til aldersopsapring, -forsikring og -sum. Bidragene hertil kan ikke fradrages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Udbytterne på disse ordninger beskattes med den lavere pct- sats ligesom på de skattebegunstigede pensionsordninger.

Detaljeret beskrivelse

Maksimalt beløb indsat på ordningerne ( borset fra konvertering af eksisterende kapitalpension, - forsikring og engangsbeløb til disse ordninger i 2013 og 2014) er for alle ordninger under et både arbejdsgiveradministreredeordninger(ARBPEN4445) og private indbetalinger(PRIPEN33):

Kr. pr. år:

2013 27.600 2014 28.100

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel