Gå til sidens indhold

UDD_YD

Langt navn

Uddannelsesydelse/ledighedsydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige der opbruger deres dagpengeret

Generel Beskrivelse

Uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra 30. december 2012 til og med den 4. januar 2014, og deltager i visse uddannelser.

Fra 6. januar 2014 erstattes udddannelsesydelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af A-kassen.

Den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse skal hjælpe to grupper af ledige: De, der opbruger dagpengeretten i perioden 6. januar 2014 til 3. juli 2016 og de, der opbruger retten til uddannelsesydelse fra og med 1. halvår 2014.

Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i op til 1¼ år. Herefter bliver ydelsen udfaset med et kvartal pr. halvår.

Personer, der opbruger den to-årige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter, kan ikke længere modtage ydelsen. ydelsen er på 80 pct. af den maksimale dagpengesats, for forsørgere til børn under 18 år, og 60 pct. for andre.

Detaljeret beskrivelse

UDD_YD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel