Gå til sidens indhold

PERSONINDK

Langt navn

Personindkomst i alt uden formueindkomst, og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

Generel Beskrivelse

Alle indkomsttyper ekskl. formueindkomst, og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

Eksisterer fra 1980.

"Personindkomst i alt" i de afsluttede statistikbanktabeller IB811, IB812, IB821, IB822, IBB22U, IB831S, IB832S er fra en begrebsdefinition der ligger tæt op ad denne variabel: PERSONINDK.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Personindkomst i alt uden formueindkomst er konstrueret som følger:

PERSONINDK=ERHVERVSINDK_GL+OVERFORSINDK+RESUINK_GL Eller PERSONINDK=PERINDKIALT-RENTEINDK-PEROEVRIGFORMUE

Fra 2014 PERSONINDK=ERHVERVSINDK_13+OFF_OVERFORSEL_13+PRIVAT_PENSION_13+RESUINK_13

Hvor ERHVERVSINDK_GL er erhvervsindkomst ekskl. honorarer OVERFORSINDK er overførselsindkomst RESUINK_GL er anden personlig indkomst inkl. honorar

ERHVERVSINDK_13 er erhvervsindkomst OFF_OVERFORSEL_13 e r offentlige overførsler PRIVAT_PENSION_13 er private pensioner RESUINK_13 er anden personlig indkomst

PERINDKIALT er personindkomst I alt RENTEINDK er renteindtægt PEROEVRIGFORMUE er øvrig formueindkomst

Personindkomst i alt er inkl. skattefrie indkomster. Den må ikke forveksles med begrebet personlig indkomst fra SKAT.

Udvalg af de største ændringer: (Se under de enkelte undervariable for yderligere detaljer)

1984: Skattefrie tillæg til førtidspensionister, udbetalte børnetilskud og familieydelse samt boligsikring og/el. boligydelse tilføjes til indkomststatistikken.

  1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen ( § 42 i lov om social bistand)- dvs. at den fra denne dato hæves og bliver skattepligtig.

1991-2000 indgår aktieindkomster ikke i alle tilfælde, se vedlagte dokument "aktieindkomstindberetning".

Medio 1992 indføres forskerordningen. For årene 1992-2001 og 2004-2007 er lønindkomst for personer omfattet af ordningen ikke en del af personindkomst. I 2002 og 2003 indgår en del af denne indkomst i samlet indkomst, og fra 2008 indgår denne lønindkomst fuldt i den samlede indkomst.

I 1994 gennemføres bruttoficering af kontanthjælpsydelser (satserne hæves og gøres skattepligtige). Satser for folke-/førtidspensionerne hæves, og det særlige personfradrag for pensionister fjernes.

I 2002 er personindkomst inkl. skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Den skattefri del af det betalte børnebidrag lægges til børnenes indkomst, hvor en forælder har et skattemæssigt fradrag for betalt bidrag.

I 2006 lægges den del af børnebidraget, som ikke er betalt af den ydelsespligtige, men udlagt af kommunen, til barnets indkomst.

I 2008 og 2009 er PERSONINDK ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene, og kan leveres særskilt)

Fra 2014 =erhvervsindk_13+off_overforsel_13+privat_pension_13+formueindk_brutto+resuink_13 Dvs. fra 2014 er kapitalindkomster virksomhed er lagt til og renteudgifter virksomhed er trukket fra, og arbejsdgiverbetalte sygedagpenge (udbetalt i stedet for løn er lagt til)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel