Gå til sidens indhold

RENTUPRI

Langt navn

Renteudgift vedrørende prioritetsgæld, ekskl. renteudgifter til udlandet, ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed

Generel Beskrivelse

Renteudgift vedrørende prioritetsgæld, ekskl. renteudgifter til udlandet, ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed.

Inkl. løbende provisioner m.v. og reservefonds- og administrationsbidrag, der er forfalden i det pågældende år. Morarenter indberettes for det kalenderår, hvor der sker opkrævning.

Renteudgifter vedrørende realkreditinstitutter og reallånefonde samt kurstab ved omlægning af kontantlån.

Realkreditlån med pant i udenlandsk ejendom indgår med negativt fortegn i variablen UDLFAKF.

Fra 1984-1986 omfatter RENTUPRI ikke personer med selvstændig virksomhed, eller udenlandsk indkomst eller arbejde i udlandet i mindst 6 mdr.

Variablen eksisterer fra 1984.

Detaljeret beskrivelse

RENTUPRI indgår i variablen RENTUDGPR hvor

RENTUDGPR: Renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkosmtåret først trækkes far når de betales.

Provisioner gebyrer mm: QRENTUD2 indeholder følgende: Løbende provisioner eller præmier for lån, som en skattepligtig optager. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr.1 . b. Løbende provisioner eller præmier for sikring af en skattepligtigs tilgodehavende. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr. 1. c. Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld. Se LL § 8, stk. 3, litra b/nr. 2. Ad a-c Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. - c/nr. 1-3., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år. Se LL § 8, stk. 3, litra /nr.3.

Følgende indgår IKKE QRENTUD2: · Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes. · Et gebyr, som betales af debitor til kreditor, fordi debitor ikke har betalt renter eller afdrag til tiden, kan ikke fradrages. Se skd. 1975.123. · Faste månedlige gebyrer på kontoordninger i fx. stormagasiner og kontosammenslutninger kan ikke fradrages, da der ikke er tale om provision eller præmie for lån. · Honorar til formidling af finansiering (formidlingshonorar), kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3, litra c/nr. 3.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel