Gå til sidens indhold

AINDK94

Langt navn

Løn mm. (arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst hvoraf der betales foreløbig skat før udbetaling)

Generel Beskrivelse

A-indkomst (indkomst hvoraf der indeholdes foreløbig skat) og hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, Skattemæssig værdi af fri bil, frikost og logi. Beløbene er før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension. (Det er lig med oplysningssedlens rubrik 13 fratrukket skattemæssigt lempelsesberettiget løn (disse er placeret i relevante felter). AINDK94 er inkl. reguleringer for tidligere år. AINDK94 kan derfor i visse tilfælde blive negativ!

Variablen eksisterer fra 1994.

Detaljeret beskrivelse

På Skats konverteringsblanket felt202. Ændringer i variablen AINDK94:

I 1994 inkl. fratrædelses- og jubilæumsgratiale med 70 pct. af den del af beløbet, som går ud over 6.000 kr. I 1994 er AINDK94 efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

1994-2001 inkl. skattemæssig værdi af fri telefon. Fra 1995 før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel