Gå til sidens indhold

NYSTGR

Langt navn

Stillingsgruppering 1980 til 1995 (AKM)

Generel Beskrivelse

Variablen NYSTGR er en inddeling af befolkningen efter væsentligste indkomstkilde. Erhvervsaktive er underopdelt efter den stilling, de har, og efter om de er selvstændige eller lønmodtagere. Variablen dækker perioden 1980 til 1995.

Detaljeret beskrivelse

Variablen NYSTGR er hovedopdelt efter variablen BESKST (beskæftigelsesstatus), jf. vedlagte dokument, DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc.

For selvstændige og medarbejdende ægtefæller underopdeles NYSTGR-koden ud fra virksomhedens branchekode.

For lønmodtagere sættes NYSTGR-koden før 1993 ud fra dansk fagklassifikation for kommunalt- og statsansatte, og for privatansatte ud fra stilligsbetegnelse i CPR, a-kassemedlemskab samt afsluttet uddannelse og branche.

I 1985 er koden ikke dannet for ca. 90.000 personer.

Fra 1993 til 1995 sættes NYSTGR for lønmodtagere ud fra igangværende uddannelse, stillingsbetegnelse i CPR, a-kassemedlemskab, samt afsluttet uddannelse og branche.

For en lønmodtager, som er direktør for en virksomhed med mindst 20 ansatte, sættes stillingskoden ud fra virksomhedens BRANCHE-kode.

Variablen NYSTGR er en firecifret kode. Et eventuelt efterstillet femte ciffer skal der ses bort fra.

Efter 1990 falder kvaliteten af NYSTGR, da stillingsbetegnelse i CPR kun bliver opdateret ved bopælsskift, og kun hvis det personen indberetter en eventuel ændring i stillingsbetegnelsen. Til og med 1987 skulle skatteyder rette stillingsbetegnelse på selvangivelse, hvis den fortrykte manglede eller var forkert, men det er ikke en oplysning af væsentlig betydning for skatteberegningen. Dermed sænkes kvaliteten. Fra 1988 skulle eventuelle ændringer foretages ved henvendelse til folkeregisteret. Dermed falder opdateringsgraden formodentlig væsentligt.

Der findes ikke nogen enkelt variabel, som dækker det samme som NYSTGR efter 1995, men i vedlagte dokument er vist, hvorledes variablene DISCOALLE_INDK (dansk fagklassifikation), NYSTGR og SOCIO (socioklassifikation) relaterer til hinanden.

Der findes ikke nogen enkelt variabel, som går i stedet for NYSTGR efter 1995, men erhvervsaktive er i variablen DISCOALLE_INDK inddelt efter de færdigheder, der kræves for at udfylde det givne job og jobbets type. I NYSTGR er de erhvervsaktive inddelt efter stilling.

I variablen SOCIO (socioøkonomisk klassifikation) er befolkningen opdelt efter, hvor de får deres hovedindkomst, og for erhvervsaktive efter niveauet af færdigheder, der kræves for at bestride et givet job. Se også det vedlagte bilag "beskrivelse af NYSTGR og sammenhæng til SOCIO og DISCOALLE_INDK"

Variablen NYSTGR har nedenstående hovedgrupperinger, som er det tætteste, man kan komme på en opdeling i stil med opdelingen i variablen SOCIO.

Variablen NYSTGR har nedenstående hovedgrupperinger: Selvstændige, 1100-1499 Medarbejdende ægtefælle, 2100-2990 Direktør mindst 20 ansatte, 3200-3900 Direktør 0-19 ansatte og overordnet funktionær, 4201-4299 Ledende funktionær, 4301-4399 Funktionær i øvrigt, 4401-4499 Faglært arbejder, 4506-4599 Ikke faglært arbejder, 4601-4699 Lønmodtager uoplyst funktion, 4799 Uddannelsessøgende, 5100 Pensionist, 5400 Øvrige, 5500

Værdisæt

Stillingsgrup.1980 til 1999
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1100 Selvstændig, Landbrug, landbrugsmaskinstation
01-01-1600 31-12-9999 1110 Selvstændig, Fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 1120 Selvstændig, Gartneri, frugtplantage
01-01-1600 31-12-9999 1121 Selvstændig, Anlægsgartneri
01-01-1600 31-12-9999 1122 Selvstændig, Pelsdyravl
01-01-1600 31-12-9999 1123 Selvstændig, Biavl, stutteri, kennel
01-01-1600 31-12-9999 1124 Selvstændig, Andre landbrugserhverv
01-01-1600 31-12-9999 1125 Selvstændig, Skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 1126 Selvstændig, Dambrug, ferskvandsfiskeri
01-01-1600 31-12-9999 1200 Selvstændig, Råstofudvinding
01-01-1600 31-12-9999 1210 Selvstændig, Næringsmiddelindustri
01-01-1600 31-12-9999 1211 Selvstændig, Drikkevareindustri
01-01-1600 31-12-9999 1212 Selvstændig, Tobaksindustri
01-01-1600 31-12-9999 1220 Selvstændig, Tekstilindustri
01-01-1600 31-12-9999 1221 Selvstændig, Beklædningsindustri
01-01-1600 31-12-9999 1222 Selvstændig, Læderindustri
01-01-1600 31-12-9999 1223 Selvstændig, Fodtøjsindustri
01-01-1600 31-12-9999 1230 Selvstændig, Træindustri
01-01-1600 31-12-9999 1231 Selvstændig, Møbelindustri
01-01-1600 31-12-9999 1240 Selvstændig, Papir- og papirvareindustri
01-01-1600 31-12-9999 1241 Selvstændig, Trykkeri, bogbinderi m.m.
01-01-1600 31-12-9999 1242 Selvstændig, Blad- og forlagsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1250 Selvstændig, Kemisk råstofindustri
01-01-1600 31-12-9999 1251 Selvstændig, Kemisk industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 1252 Selvstændig, Mineralolie-, og asfaltindustri
01-01-1600 31-12-9999 1253 Selvstændig, Gummiindustri
01-01-1600 31-12-9999 1254 Selvstændig, Plastvareindustri
01-01-1600 31-12-9999 1260 Selvstændig, Glas- og porcelænsfremstilling
01-01-1600 31-12-9999 1261 Selvstændig, Tegl- og cementindustri m.m.
01-01-1600 31-12-9999 1270 Selvstændig, Jern- og metalværker samt støberier
01-01-1600 31-12-9999 1280 Selvstændig, Jern- og metalvareindustri
01-01-1600 31-12-9999 1281 Selvstændig, Maskinindustri
01-01-1600 31-12-9999 1282 Selvstændig, Elektroindustri
01-01-1600 31-12-9999 1283 Selvstændig, Skibsværft og bådebygger
01-01-1600 31-12-9999 1284 Selvstændig, Transportmiddelindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 1285 Selvstændig, Måleinstrumentindustri m.m.
01-01-1600 31-12-9999 1288 Selvstændig, Anden industri
01-01-1600 31-12-9999 1289 Selvstændig, Fremstillingsvirksomhed, uoplyst branche
01-01-1600 31-12-9999 1290 Selvstændig, Entreprenørvirksomhed m.v.
01-01-1600 31-12-9999 1291 Selvstændig, Murerforretning
01-01-1600 31-12-9999 1292 Selvstændig, Tømrer- og snedkerforretning
01-01-1600 31-12-9999 1293 Selvstændig, Malerforretning
01-01-1600 31-12-9999 1294 Selvstændig, Blikkenslagerforretning
01-01-1600 31-12-9999 1295 Selvstændig, El-installationsforretning
01-01-1600 31-12-9999 1296 Selvstændig, Anden bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1299 Selvstændig, Bygge- og anlægsvirksomhed, uoplyst branche
01-01-1600 31-12-9999 1300 Selvstændig, Engroshandel, forbrugsvarer
01-01-1600 31-12-9999 1301 Selvstændig, Engroshandel, biler m.m., benzin og brændsel
01-01-1600 31-12-9999 1302 Selvstændig, Engroshandel råvarer, halvfabrikata
01-01-1600 31-12-9999 1303 Selvstændig, Engroshandel maskiner og udstyr
01-01-1600 31-12-9999 1304 Selvstændig, Engroshandel andre varer samt agentur
01-01-1600 31-12-9999 1309 Selvstændig, Engroshandel uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 1310 Selvstændig, Detailhandel, nærings- og nydelsesmidler
01-01-1600 31-12-9999 1311 Selvstændig, Detailhandel farver, tapet, parfumeri-,apotek
01-01-1600 31-12-9999 1312 Selvstændig, Detailhandel beklædning, tekstil- og lædervar
01-01-1600 31-12-9999 1313 Selvstændig, Detailhandel møbler, tæpper, kunst og gaveart
01-01-1600 31-12-9999 1314 Selvstændig, Detailhandel isenkram, radio, cykler m.v.
01-01-1600 31-12-9999 1315 Selvstændig, Detailhandel guld- og sølvvarer, ure, optik,
01-01-1600 31-12-9999 1316 Selvstændig, Detailhandel bøger, blade, papirvarer
01-01-1600 31-12-9999 1317 Selvstændig, Detailhandel biler og benzin
01-01-1600 31-12-9999 1318 Selvstændig, Detailhandel øvrige varer
01-01-1600 31-12-9999 1319 Selvstændig, Detailhandel uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 1320 Selvstændig, Hotel- og resturationsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1321 Selvstændig, Forlystelser
01-01-1600 31-12-9999 1322 Selvstændig, Hotel, forlystelser m.v. uden specifik branch
01-01-1600 31-12-9999 1330 Selvstændig, Fragtvognmænd
01-01-1600 31-12-9999 1331 Selvstændig, Transportvirksomhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 1339 Selvstændig, Transportvirksomhed uden specifik branche
01-01-1600 31-12-9999 1340 Selvstændig, Ejendomsadministration, -handel, boliganvisn.
01-01-1600 31-12-9999 1341 Selvstændig, Advokatvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1342 Selvstændig, Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1343 Selvstændig, Rådgivende ingeniørvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1344 Selvstændig, Arkitektvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1345 Selvstændig, Finansieringsvirksomhed og forretningsservice
01-01-1600 31-12-9999 1349 Selvstændig, Forretningsservice uden specifik branche
01-01-1600 31-12-9999 1350 Selvstændig, Kloak- og renovationsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 1351 Selvstændig, Autoreparation
01-01-1600 31-12-9999 1352 Selvstændig, Reparation af privat udstyr m.m.
01-01-1600 31-12-9999 1353 Selvstændig, Vaskeri, renseri m.v.
01-01-1600 31-12-9999 1359 Selvstændig, Servicevirksomhed uden specifik branche
01-01-1600 31-12-9999 1360 Selvstændig, Praktiserende læge
01-01-1600 31-12-9999 1361 Selvstændig, Praktiserende tandlæge
01-01-1600 31-12-9999 1362 Selvstændig, Øvrige praktiserende inden for sundhedsv. m.v
01-01-1600 31-12-9999 1363 Selvstændig, Frisørvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 1364 Selvstændig, Private tjenesteydelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 1369 Selvstændig, Private tjenesteydelser uden specifik branche
01-01-1600 31-12-9999 1499 Selvstændig, Erhvervsgruppe uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 2100 Medarbejdende ægtefælle, Landbrug m.v.
01-01-1600 31-12-9999 2200 Medarbejdende ægtefælle, Fremstillingsvirksomhed samt bygge-, anlægsvk
01-01-1600 31-12-9999 2300 Medarbejdende ægtefælle, Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 2310 Medarbejdende ægtefælle, Detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 2320 Medarbejdende ægtefælle, Hotel- og resturationsvirksomhed samt forlyst
01-01-1600 31-12-9999 2390 Medarbejdende ægtefælle, Øvrige serviceerhverv
01-01-1600 31-12-9999 2990 Medarbejdende ægtefælle, Uoplyst erhvervsgruppe
01-01-1600 31-12-9999 3200 Direktør mindst 20 ansatte, Fremstilling, bygge- og anlæg, råstofudvinding
01-01-1600 31-12-9999 3300 Direktør mindst 20 ansatte, Handel, transport, off. Ydelser samt service
01-01-1600 31-12-9999 3900 Direktør mindst 20 ansatte, Landbrug, fiskeri mv., og uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4201 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Naturvidenskabelig forsker og tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4202 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Arkitekt, ingeniør
01-01-1600 31-12-9999 4203 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Produktions- og bygningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4204 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Pilot, kaptajn, navigatør
01-01-1600 31-12-9999 4205 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Dyrlæge, agronom
01-01-1600 31-12-9999 4206 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Læge, tandlæge, farmaceut
01-01-1600 31-12-9999 4207 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Psykolog, omsorgspersonale ved socialvæsen
01-01-1600 31-12-9999 4208 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Statistisker, aktuar, edb-chef
01-01-1600 31-12-9999 4209 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Samfundsforsker, marketingmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4211 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Humanistisk forsker
01-01-1600 31-12-9999 4212 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Jurist
01-01-1600 31-12-9999 4213 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Lærer ved højere undervisning
01-01-1600 31-12-9999 4214 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Teolog
01-01-1600 31-12-9999 4215 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Redaktør, overbibliotekar, museumsleder
01-01-1600 31-12-9999 4219 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Kunstner
01-01-1600 31-12-9999 4220 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Shef i privat og offentlig administration
01-01-1600 31-12-9999 4231 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Kontorchef, fuldmægtig
01-01-1600 31-12-9999 4232 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Revisor, regnskabs-, bank- og sparekassechef
01-01-1600 31-12-9999 4234 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Trafikfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4239 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Lager-og engroshandelspersonale, beregner
01-01-1600 31-12-9999 4241 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Detailhandelschef, agent, ejendomshandler
01-01-1600 31-12-9999 4252 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Ejendomsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4253 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Rednings-, toldpersonale, politi
01-01-1600 31-12-9999 4261 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Godsinspektør, godsforvalter
01-01-1600 31-12-9999 4269 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Funktionær ved skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 4270 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Arbejdsledere, formænd
01-01-1600 31-12-9999 4281 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Konsulent ved træindustri
01-01-1600 31-12-9999 4296 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Maskinchef
01-01-1600 31-12-9999 4297 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Transportfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4298 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Militær- og civilforsvarspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4299 Direktør under 20 ansatte og overordnet funktionær, Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4301 Ledende funktionær, Naturvidenskabelig tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4302 Ledende funktionær, Teknisk konsulent
01-01-1600 31-12-9999 4303 Ledende funktionær, Produktions- og bygningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4304 Ledende funktionær, Skibsfører
01-01-1600 31-12-9999 4305 Ledende funktionær, Veterinærassistent
01-01-1600 31-12-9999 4306 Ledende funktionær, Sygeplejerske, røntgenassistent, terapeut
01-01-1600 31-12-9999 4307 Ledende funktionær, Socialrådgiver, pædagog o.lign. ved socialv.
01-01-1600 31-12-9999 4308 Ledende funktionær, Chefprogrammør, datanom
01-01-1600 31-12-9999 4309 Ledende funktionær, Marketingmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4313 Ledende funktionær, Lærer
01-01-1600 31-12-9999 4314 Ledende funktionær, Funktionær beskæftiget ved kirkeligt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 4315 Ledende funktionær, Journalist, bibliotekar, museumsmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4319 Ledende funktionær, Designer, fotograf, grafiker
01-01-1600 31-12-9999 4320 Ledende funktionær, Bestyrer
01-01-1600 31-12-9999 4331 Ledende funktionær, Kontorleder
01-01-1600 31-12-9999 4332 Ledende funktionær, Bogholder, kasserer
01-01-1600 31-12-9999 4333 Ledende funktionær, Databehandlingspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4334 Ledende funktionær, Trafikfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4339 Ledende funktionær, Lager-og engroshandelspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4341 Ledende funktionær, Butiksfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4351 Ledende funktionær, Hotel- og restaurationspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4352 Ledende funktionær, Ejendomsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4353 Ledende funktionær, Rednings-, toldpersonale, politi
01-01-1600 31-12-9999 4359 Ledende funktionær, Turistmedarbejder, vaskerileder
01-01-1600 31-12-9999 4361 Ledende funktionær, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
01-01-1600 31-12-9999 4369 Ledende funktionær, Beskæftiget ved dyreopdræt, fiskeri, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 4370 Ledende funktionær, Arbejdsleder, formand
01-01-1600 31-12-9999 4372 Ledende funktionær, Mester ved jern- og metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 4374 Ledende funktionær, Mester ved kemisk industri
01-01-1600 31-12-9999 4376 Ledende funktionær, Garvermester
01-01-1600 31-12-9999 4377 Ledende funktionær, Mester i nærings-og nydelsesmiddelindustri
01-01-1600 31-12-9999 4379 Ledende funktionær, Mester i beklædningsindustri
01-01-1600 31-12-9999 4380 Ledende funktionær, Mester ved lædervare- og skotøjsindustri
01-01-1600 31-12-9999 4381 Ledende funktionær, Mester ved træindustri
01-01-1600 31-12-9999 4382 Ledende funktionær, Mester ved stenindustri
01-01-1600 31-12-9999 4383 Ledende funktionær, Mester ved metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 4384 Ledende funktionær, Finmekanikermester, mekanikermester
01-01-1600 31-12-9999 4385 Ledende funktionær, Elektromekanikermester
01-01-1600 31-12-9999 4386 Ledende funktionær, Radio- og tv-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4387 Ledende funktionær, Rør-, plade-, stålkonstruktionsmester
01-01-1600 31-12-9999 4388 Ledende funktionær, Guld- og sølvmester
01-01-1600 31-12-9999 4389 Ledende funktionær, Glas- og keramikmester
01-01-1600 31-12-9999 4392 Ledende funktionær, Trykkerimester
01-01-1600 31-12-9999 4393 Ledende funktionær, Lakerermester
01-01-1600 31-12-9999 4394 Ledende funktionær, Instrumentbygmester
01-01-1600 31-12-9999 4395 Ledende funktionær, Mester ved bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 4396 Ledende funktionær, Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 4397 Ledende funktionær, Transportfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4398 Ledende funktionær, Militær- og civilforsvarspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4399 Ledende funktionær, Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4401 Funktionær iøvrigt, Industri-, hospitals-, forskningslaborant
01-01-1600 31-12-9999 4402 Funktionær iøvrigt, Arkitektassistent, ingeniørassistent
01-01-1600 31-12-9999 4403 Funktionær iøvrigt, Produktions- og bygningsteknikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 4404 Funktionær iøvrigt, Lodsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4405 Funktionær iøvrigt, Akvariebetjent, dyreklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4406 Funktionær iøvrigt, Plejer, sygehjælper, hospitalsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4407 Funktionær iøvrigt, Omsorgspersonale ved socialvæsen
01-01-1600 31-12-9999 4408 Funktionær iøvrigt, Programmør
01-01-1600 31-12-9999 4409 Funktionær iøvrigt, Marketingmedarbejder, økonomimedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4411 Funktionær iøvrigt, Arkæologmedhjælper, translatørassistent
01-01-1600 31-12-9999 4414 Funktionær iøvrigt, Beskæftiget ved kirkeligt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 4415 Funktionær iøvrigt, Biblioteksmedarbejder, museumsmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4419 Funktionær iøvrigt, Dekoratør, filmfotograf, sanger
01-01-1600 31-12-9999 4431 Funktionær iøvrigt, Kontorpersonale, assistent
01-01-1600 31-12-9999 4432 Funktionær iøvrigt, Regnskabsmedarbejder, bank-, sparekasseassist
01-01-1600 31-12-9999 4433 Funktionær iøvrigt, Databehandlingspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4434 Funktionær iøvrigt, Trafik- og transportmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4439 Funktionær iøvrigt, Lager-og engroshandelspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4441 Funktionær iøvrigt, Butikspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4451 Funktionær iøvrigt, Hotel- og restaurationspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4452 Funktionær iøvrigt, Ejendomsfunktionær, pedel, betjent
01-01-1600 31-12-9999 4453 Funktionær iøvrigt, Rednings-, toldpersonale, politi
01-01-1600 31-12-9999 4459 Funktionær iøvrigt, Turistmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4461 Funktionær iøvrigt, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
01-01-1600 31-12-9999 4469 Funktionær iøvrigt, Beskæftiget ved dyreopdræt, fiskeri, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 4470 Funktionær iøvrigt, Formand
01-01-1600 31-12-9999 4474 Funktionær iøvrigt, Procesassistent
01-01-1600 31-12-9999 4479 Funktionær iøvrigt, Tekstilassistent
01-01-1600 31-12-9999 4483 Funktionær iøvrigt, Værktøjsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4485 Funktionær iøvrigt, Telefonassistent
01-01-1600 31-12-9999 4486 Funktionær iøvrigt, Radio- og tv-teknikere
01-01-1600 31-12-9999 4487 Funktionær iøvrigt, VVS-beregner
01-01-1600 31-12-9999 4492 Funktionær iøvrigt, Trykkeriassistent
01-01-1600 31-12-9999 4494 Funktionær iøvrigt, Klaverstemmer
01-01-1600 31-12-9999 4495 Funktionær iøvrigt, Funktionærer ved anlægsarbejde
01-01-1600 31-12-9999 4496 Funktionær iøvrigt, Maskinassistent
01-01-1600 31-12-9999 4497 Funktionær iøvrigt, Transportfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 4498 Funktionær iøvrigt, Militær- og civilforsvarspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4499 Funktionær iøvrigt, Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4506 Faglært arbejder, Bandagist, optiker, tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4519 Faglært arbejder, Reklamefotograf, kunsthåndværker
01-01-1600 31-12-9999 4533 Faglært arbejder, Databehandlingspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4551 Faglært arbejder, Hotel- og restaurationspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4552 Faglært arbejder, Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 4559 Faglært arbejder, Frisør
01-01-1600 31-12-9999 4561 Faglært arbejder, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
01-01-1600 31-12-9999 4570 Faglært arbejder, Tromlemester
01-01-1600 31-12-9999 4572 Faglært arbejder, Jern- og metalværksarbejder, støberiarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4575 Faglært arbejder, Tekstilarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4576 Faglært arbejder, Garver, pelsbereder
01-01-1600 31-12-9999 4577 Faglært arbejder, Arbejder i nærings-og nydelsesmiddelindustri
01-01-1600 31-12-9999 4579 Faglært arbejder, Skrædder, buntmager, tilskærer
01-01-1600 31-12-9999 4580 Faglært arbejder, Lædervare- og skotøjsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4581 Faglært arbejder, Træindustriarbejder, værkstedssnedker
01-01-1600 31-12-9999 4582 Faglært arbejder, Stenindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4583 Faglært arbejder, Metalarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4584 Faglært arbejder, Maskinmontør, mekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4585 Faglært arbejder, Elektromekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4586 Faglært arbejder, Radio- og tv-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4587 Faglært arbejder, Rør-, plade-, stålkonstruktionsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4588 Faglært arbejder, Guld- og sølvvarearbejder
01-01-1600 31-12-9999 4589 Faglært arbejder, Glas- og keramikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4590 Faglært arbejder, Gummi- og plastindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4592 Faglært arbejder, Sætter, trykker, bogbinder
01-01-1600 31-12-9999 4593 Faglært arbejder, Maler
01-01-1600 31-12-9999 4594 Faglært arbejder, Instrumentbygger, kurvemager, fabrikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4595 Faglært arbejder, Murer, tømrer, anden bygningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4597 Faglært arbejder, Statsbanehåndværker
01-01-1600 31-12-9999 4598 Faglært arbejder, Militær- og civilforsvarspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4599 Faglært arbejder, Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4601 Ikke faglært arbejder, Laboratoriemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4603 Ikke faglært arbejder, Prøvemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4604 Ikke faglært arbejder, Lodsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4605 Ikke faglært arbejder, Dyrlægemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4606 Ikke faglært arbejder, Pleje- og hospitalspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4607 Ikke faglært arbejder, Omsorgspersonale ved socialvæsen
01-01-1600 31-12-9999 4608 Ikke faglært arbejder, Projektmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4614 Ikke faglært arbejder, Diakonmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4615 Ikke faglært arbejder, Biblioteks-, museumsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4619 Ikke faglært arbejder, Fotografmedhjælper, scenemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4632 Ikke faglært arbejder, Kassemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4633 Ikke faglært arbejder, Databehandlingspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4634 Ikke faglært arbejder, Trafik- og transportmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4639 Ikke faglært arbejder, Lager-og engroshandelspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4641 Ikke faglært arbejder, Butikspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4651 Ikke faglært arbejder, Hotel- og restaurationspersonale, hjemmehjælp
01-01-1600 31-12-9999 4652 Ikke faglært arbejder, Pedel, rengøringspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4653 Ikke faglært arbejder, Portner, kontrollør, vagtpersonale
01-01-1600 31-12-9999 4659 Ikke faglært arbejder, Frisørmedhjælper, servicemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4661 Ikke faglært arbejder, Beskæftiget ved landbrug og gartneri
01-01-1600 31-12-9999 4669 Ikke faglært arbejder, Beskæftiget ved dyreopdræt, fiskeri, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 4670 Ikke faglært arbejder, Vejmand
01-01-1600 31-12-9999 4671 Ikke faglært arbejder, Minearbejder, stenbrudsarbejder, brøndgraver
01-01-1600 31-12-9999 4672 Ikke faglært arbejder, Jern- og metalværksarbejder, støberiarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4673 Ikke faglært arbejder, Træ- og papirarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4674 Ikke faglært arbejder, Procesarbejder i kemisk industri
01-01-1600 31-12-9999 4675 Ikke faglært arbejder, Tekstilarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4676 Ikke faglært arbejder, Garveriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4677 Ikke faglært arbejder, Arbejder i nærings-og nydelsesmiddelindustri
01-01-1600 31-12-9999 4679 Ikke faglært arbejder, Syerske
01-01-1600 31-12-9999 4680 Ikke faglært arbejder, Lædervare- og skotøjsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4681 Ikke faglært arbejder, Træindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4682 Ikke faglært arbejder, Stenindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4683 Ikke faglært arbejder, Metalarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4684 Ikke faglært arbejder, Montør- og mekanikermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4685 Ikke faglært arbejder, Elektromekanikermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4686 Ikke faglært arbejder, Filmoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4687 Ikke faglært arbejder, Rør-, plade-, stålkonstruktionsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4688 Ikke faglært arbejder, Guld- og sølvvarearbejder
01-01-1600 31-12-9999 4689 Ikke faglært arbejder, Glas- og keramikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4690 Ikke faglært arbejder, Gummi- og plastindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4691 Ikke faglært arbejder, Papirvarearbejder
01-01-1600 31-12-9999 4692 Ikke faglært arbejder, Trykkeriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4693 Ikke faglært arbejder, Malermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4694 Ikke faglært arbejder, Fabrikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4695 Ikke faglært arbejder, Bygningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4696 Ikke faglært arbejder, Motorpasser, kedelpasser
01-01-1600 31-12-9999 4697 Ikke faglært arbejder, Transportarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4698 Ikke faglært arbejder, Militær- og civilforsvarspersonale
01-01-1600 31-12-9999 4699 Ikke faglært arbejder, Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4799 Lønmodtager uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 5100 Ude af erhverv, uddannelsessøgende ( i 1992 har denne gruppe kodeværdien 5500)
01-01-1600 31-12-9999 5400 Pensionister
01-01-1600 31-12-9999 5500 Ude af erhverv, øvrige i 1992 inkl. uddannelsessøgende