Gå til sidens indhold

KURSUSG

Langt navn

Godtgørelse for kursus og kørsel i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag

Generel Beskrivelse

Kursusbeløb og kørselsgodtgørelse udbetalt af arbejdsløshedskasse, kan både være til beskæftigede, selvstændige/medarbejdende ægtefælle og til ledige.

Der er mulighed for at få tilskud til dækning af en del af udgifterne til befordring, ved deltagelse i en arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der er mulighed for at få tilskud til kost og logi ved indkvartering under uddannelsen.

Detaljeret beskrivelse

Variablen KURSUSG eksisterer fra og med 1994.

Varriablen KURSUSG indgår i variablen QARBLOS

QARBLOS= Udbetalinger fra arbejdsløshedskasser af arbejdsløshedsdagpenge og lign.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel