Gå til sidens indhold

ATPSUM2

Langt navn

Beskæftigelsesmål baseret på ATP- indbetalinger (AKM)

Generel Beskrivelse

ATP-indbetalinger i forbindelse med et lønmodtagerjob omregnet til B-satsen. (1166,40 kr. pr. år) , både arbejsdgivers og lønmodtagers bidrag

Dette beløb opnås ved en arbejdsuge på mindst 27 timer (før 1993 mindst 30 timer).

Beløbet er ekskl. ATP- indbetalinger for ydelser fra A-kassser og kommunernes kontanthjælpskontorer.

Atp bidrag efter antal ugentlige arbejdstimer: Mindst 27 (30 ) timer fuldt atp-bidrag Mellem 18 og 27 (20 og 30) timer 2/3 atp bidrag Mellem 9 og 18 (10 og 20) timer 1/3 atp bidrag Under 9 (10) timer ingen atp bidrag

For 14-dages lønnede og månedslønnede gælder det samme grænser målt i forhold til fuld tid. Dvs. For 14-dageslønnede er grænserne pr. 14. dag de dobbelte af grænserne for ugelønende. fx,. for månedslønnede fra 1993 fuld atp bidrag ved mindst 117 timer pr. måned

Hvis kommunen imidlertid udbetaler løntilskud til arbejdsgiver, f. eks. almindelig jobtræning, flexjob, skånejob, og visse revalideringsydelser samt A-kasse ved individuel jobtræning , så indbetaler arbejdsgiveren almindligt ATP- bidrag, som indgår i ATPSUM2).

Variablen eksisterer fra 1976 til 2010.

Detaljeret beskrivelse

SYGEDAGPENGE og SÆRLIG PENSION: Fra 4. oktober 1994 skal arbejdsgiver indbetale normalt ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge. I 1997 indbetales 150 pct. af normalbidrag og fra 1. januar 1998 til 30. juni 2002 200 pct. af normalbidrag + midlertidig/særlig pension af sygedagpengene 1998 til 2003 (PRIVATE arbejdsgivere skal indbetale og indberette disse beløb som almindeligt ATP-bidrag).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel