Gå til sidens indhold

EJENDOMSVURDERING

Langt navn

Kontant ejendomsværdi af ejendomme i Danmark ejet pr. 31. 12

Generel Beskrivelse

Variablen har skiftet navn fra "KOEJD_NY05" til "EJENDOMSVURDERING" indhold uændret.

Kontant ejendomsværdi af ejendomme i Danmark inkl. erhvervsejendomme og ubebyggede ejendomme (fra 1994). ( offentlige vurdering)

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

For 1983-2006 findes også variablen KOEJD (kontant ejendomsværdi af boliger i Danmark, 1997-2006 inkl. driftsbygninger).

Forskellen på variablen KOEJD og EJENDOMSVURDERING for 1994-1996, er, at KOEJD kommer fra SKATs slutligningsregister og omfatter værdien af boliger, hvor EJENDOMSVURDERING er dannet ud fra oplysninger i SKATs ejendomsregister og omfatter alle ejendomme inkl. ubebyggede grunde. Fra 1997 - 2006 indgår mange driftsbygninger også i opgørelsen KOEJD; dermed er den største forskel mellem de to variable i denne periode ubebyggede grunde (se også variablen KOEJD).

For personer, der kun ejer en del af en ejendom, er det den forholdsmæssige del af ejendomsværdien, der indgår.

Opgørelsestidspunkt for den kontante ejendomsvurdering: 1994-2002: 1. januar i året Fra 2003: 1.oktober i året Fra og med 2003 vurderes ejerboliger i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Der er afvigelser fra denne generelle regel: · Ejendommen er nybygget. · Der er foretaget om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse. · Grundarealet er ændret. · En ejendom har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller hvis værdien er faldet væsentligt som følge af nedrivning af bygninger. · Ejeren har begæret omvurdering

Fra 2003 til 2006 blev ejendomsvurderingen for ejendomme, der ikke var vurderet i året, pristalsreguleret.

For analyser vedrørende årene før 1994, hvor personer med selvstændig virksomhed ikke indgår i populationen, kan variablen KOEJD med fordel anvendes for hele den betragtede periode (se dog vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" vedr. 1984-1986).

Kilden til variablene KOEJD og EJENDOMSVURDERING er to forskellige offentlige registre, hvor udtrækstidspunktet fra registrene kan bevirke, at der er forskelle på opgørelserne fra de to registre, hvor der ellers teoretisk burde være den samme værdi.

Se også vedlagte dokument "formueopgørelse.doc".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel