Gå til sidens indhold

EJD_SKAT_LEJER_BOLIG

Langt navn

Ejendomsskat(grundskyld) for lejere

Generel Beskrivelse

For lejere og andelsbolighavere er ejendomsskatten imputeret. Den samlede ejendomsskat i en lejeejendom er fordelt ud på de enkelte leje- og andelsboliger efter kvadratmetertallet og herefter fordelt ligeligt mellem de voksne beboere i lejligheden- Heri indgår ikke voksne hjmmeboende børn under 25 år.

Hvis en person ikke har boet hele året i en bolig, regnes ejendomsskatten for den del af året, personen har boet i boligen.

Lejere betaler ikke ejendomsskat direkte. Den betales i stedet af ejendommens ejer og derved indirekte igennem huslejen. Variablen gør det muligt, at se omtrent hvor meget jendomsskatten forøger huslejen.

Detaljeret beskrivelse

Ejendomsskatter for boligejere og lejere/andelboligejere udgøri alt ca. 80 pct. af den samlede ejendomsskat(grundskyld). Resten betales af erhvervslejemål og offentligt ejede ejendomme.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel