Gå til sidens indhold

DISCOTYP

Langt navn

Kilde til lønmodtager DISCO-koden (AKM)

Generel Beskrivelse

DISCOTYP angiver, hvilket kilderegister der er brugt til fastlæggelse af en DISCO-kode for lønmodtagere. Se variablen DISCOALLE_INDK/ _08 (fagklassifikationskode).

Teknisk afgrænses lønmodtagere på følgende måde: Variablene for beskæftigelsesstatus, BESKST(frem til 2001) og BESKST02(fra 2002), antager værdier større end to.

Detaljeret beskrivelse

Fra år 2000 udgår stillingsoplysninger som kilde til imputering af DISCO-koder. Dermed stiger antallet af personer, som får tildelt DISCO-kode ud fra deres medlemskab af a-kasse. Fra 2003 er en række a-kasser slået sammen, og de kan derfor ikke bruges til imputering af DISCO-koder. Det giver et kraftigt fald i antal personer, som får tildelt DISCO-koden ud fra medlemskab af a-kasse.

Fra 2014 er der rettet op på inddata virksomhedsidentifikation) Det bevirker at en række personer får DISCO sat fra kommunal fil fra Lønstatistikken i stedet for fra e-indkomst ca. 175.000 (stigning i discotype 2 og fald i discotype 10).

I 2014 mangler der en del DISCO-koder på det private område( manglende oplysning eller for dårlig kvalitet) ca. 100.000- Heraf er ca. 30.000 imputeret ved hjælp af oplysning om medlemsskab af a-kasse, andre 10.000 er imputeret ud fra oplysning om uddannelse og branchekode.

Variablens udfaldsrum: 1: Kilden er fra en statslig ansættelse 2: Kilden er fra en kommunal ansættelse 3: Koden er imputeret ud fra den a-kasse, personen er medlem af (fra 2003 er en række a-kasser slået sammen og kan ikke bruges til at imputere) 4: Kilden er ansættelse i en privat virksomhed med mindst 10 ansatte 5: Koden er sat ud fra stillingsoplysninger i det centrale personregister (udgår fra og med 2000) 6: Hvis oplysninger mangler, og personen har samme arbejdssted som foregående år, så vælges foregående års eventuelle kode (fra 2004-) 7: Koden er sat ud fra personens uddannelse (fra 2011 og branchekode) 8: Koden sættes ud fra a-kasse, branchekode (udgår fra og med 2003) 9: Kode sat ud fra arbejdsstedets branche og personens højeste fuldførte uddannelse 10: Kilden til koden er Danmarks Statistiks e-indkomstregister (DISCO koder fra indberetninger til Danmarks Statistiks lønstatistik (DISCOTYP=1,2 eller 4))

Kvaliteten af DISCOALLE_INDK/ _08 koden kan variere med kilden. Kvaliteten af DISCOALLE_INDK/ _08 er generelt bedst, når DISCOTYP er 1, 2, 4 eller 10, idet resten af koderne er udtryk for, at DISCO-koden er sat ved imputering.

Værdisæt

D460202.TXT_AKM_DISCOTYP - Kilde til lønmodtager DISCO-koden (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1991 0 Uoplyst
01-01-1991 1 Stat
01-01-2009 10 Danmarks Statistiks e-indkomstregister
01-01-1991 2 Kommune
01-01-1991 3 A-kasse
01-01-1991 4 Privat virksomhed, mindst 10 ansatte
01-01-1991 31-12-1999 5 CPR ( 1991-1999)
01-01-2004 6 Foregående år , samme arbejdsgiver og arbejdssted (2004-)
01-01-1991 7 Uddannelse igangværende
01-01-1991 31-12-2003 8 A-kasse og branchekode
01-01-1991 9 Uddannelse afsluttet + branche