Gå til sidens indhold

QIVARK

Langt navn

Ydelse udbetalt af a-kasser til iværksættere

Generel Beskrivelse

Ydelse udbetalt af a-kasser til iværksættere. Der er tale om iværksætterydelse og etableringsydelse. Ydelsen blev udbetalt i perioden 1988-2000(1).

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Iværksætterydelsen afløses 1. januar 1994 af etableringsydelsen. Personer, som havde fået godkendelse efter den gamle ordning, kunne få ydelse efter den gamle ordning i op til tre et halvt år. Etableringsydelsen ophører med udgangen af 1997. Personer, som havde fået godkendelse, kunne få ydelse efter denne i op til to et halvt år.

Variablen QIVARK indgår i variablen ANDBISTANDYD (andre overførsler fra kommuner og a-kasser).

For 1994 ligger en del af iværksætterydelsen ikke i variablen QIVARK, men indgår dog i variablen ANDBISTANDYD. (Se også det vedlagte bilag vedr. usikkerheden på opgørelsen af denne variabel generelt, "opgørelse af udbetalinger fra a-kasser.doc").

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel