Gå til sidens indhold

GEVAFKAP

Langt navn

Genvundne afskrivninger, kapitalindkomst. Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter, fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

Generel Beskrivelse

Genvundne afskrivninger, kapitalindkomst. Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter, fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

Variablen eksisterer fra 1996.

Detaljeret beskrivelse

GEVAFKAP indgår i variablen ANKAPPER

Hvor ANKAPPER: Andre kapitalindkomster end renteindtægter, excl. kapitalindkomster i virksomhed og visse udenlandske indkomster

Før 1996 ligger beløbet i variablen INDSKIB

Hvor INDSKIB: Nettoindkomst ved skibsanparter, inkl. vindmøller omfattet af anpartsreglerne

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel