Gå til sidens indhold

QANDEN

Langt navn

Honorarer hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag og foreløbig skat (A-skat) men er skattepligtigt

Generel Beskrivelse

Honorarer for arbejde udført i udlandet, forsikringsselskabers udbetaling af erstatning for arbejdsindtægt. Legater til bl.a. Ph-d-studerende under deres ophold i udlandet (ud over grundbeløb). Indbetalinger for immaterielle goder som f. eks. vederlag for udnyttelse af ophavsret, biblioteksafgift, patent, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig brug af en person (ydes vederlaget for en af de ovennævnte størrelser som naturalieydelse, skal pengeværdi heraf indgå her).

Variablen eksisterer fra 2002.

Detaljeret beskrivelse

Oplysningsseddel/e-indkomstindberetning FELT38 ekskl. nedenstående indkomstposter: rentetilskud til statsgaranteret studielån, gruppelivspræmie i virksomhedsbetalt pensionsordning skattepligtige offentlige tilskud. Barsels- sygedagpenge til selvstændige (fra 2008).

2008 til 2010 inkl. løn fra ikke skattepligtige personer uden personnummer ( ligger fra 2011 i variablen LOENMV)

Fra 2011 inkl. honorarer til ikke skattepligtige personer uden personnummer

Indgår i variablen RESUINK (Restindkomst inkl. børnebidrag)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel